עדכון חוזר מנכ"ל מיוחד נבחרי ציבור 4/2017

עדכון חוזר מנכ"ל לנבחרי ציבור.
עיקר החוזה עוסק בסגנים וזאת בעקבות הבחירות המקומיות לרשויות ב2024.

להורדת החוזה:

עדכון_חוזר_מנכל_מיוחד_נבחרי_ציבור_42017_-_1003202_240310_203249[1]

דילוג לתוכן