תמונה של משפחה

מה עושים אם הם בני דודים ? על הליכי קבלת עובדים והתקשרויות עם קרובי משפחה לנבחרים ועובדים ברשות

האם בן דוד של חבר מועצה לא יכול להתקבל לתפקיד במועצה?

האם אח של חבר מועצה לא יכול להיות עובד מועצה או להתקשר עם המועצה בחוזה לאספקת עבודה?

דוד שלי עובד בעיריה – האם תהיה לי בעיה להתמודד במכרז ולהתקבל לתפקיד במחלקה אחרת?

האם רמת התפקיד של הקרוב תשפיע על זכותי להתקבל כעובד רשות מקומית?

ומה נכלל בהגדרת קשרי עבודה בין היחידות הפוסלות את זכותו של הקרוב להתקבל לעבודה גם אם עבר מכרז?

האם הכללים הללו חלים גם על בני הזוג של הקרוב – אשת הדוד? בעל בת הדודה?

ואם אני כעובד או כספק הייתי ברשות לפני שקרוב משפחתי החליט להתמודד לרשות המקומית וגם נבחר- גם אז יש להפסיק את ההתקשרות עימי?

ומי בודק אם קיים חלילה ניגוד עניינים ביננו?

אילו שאלות שאנשים רבים נתקלים בהם, וננסה לענות עליהם בקצרה.

החוק קובע הגבלות על זכותה של רשות מקומית להתקשר עם קרובי משפחה של נבחרים ועובדים בין כעובדים ברשות ובין במסגרת התקשרויות עם ספקים.

יש הבדל גם בין עיריות למועצות מקומיות ואזוריות וגם בסוג קרבת המשפחה והיקף ההאיסור.

החוק גם מאפשר בחלק מהמקרים להתיר את ההתקשרות, בהתאם לנהלים שנקבעו בחוק.

מהם הגדרים והסייגים ומתי יש סיכוי שההתקשרות תאושר?

מהם הנורמות אותם החוק ביקש להטמיע?

על כך בהרצאות שמעבירה עוה"ד בוטרמן ליועמ"ש ומנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות.

מצ"ב המצגת בענין.

דילוג לתוכן