מודעים להגבלות מכח החוק לצמצום השימוש במזומן?

ביום 10/8/23 רואיינתי לתוכנית חיסכון בערוץ 12

במסגרת כתבה שפרסמה הילי קרן על הצורך לצמצם את השימוש במזומן.

להלן הקישור לכתבה:

https://mobile.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=21fecb3704419810VgnVCM200000650a10acRCRD&vcmid=0559a450160e9810VgnVCM100000700a10acRCRD

חוק לצמצום השימוש במזומן –

לפני כחמש שנים נחקק החוק

שמטרתו לצמצם את ההון השחור בישראל.

ובכך להכביד על ארגוני הפשיעה מחד,

ולהגדיל את הכנסות המדינה ממיסים מאידך.

בתחילה נקבע בחוק כי צמצום השמוש במזומן

הוא לעסקאות שעד 11,000 ₪

אך בתיקון לפני שנה

הוגבלה יכולתו של בעל עסק

לקבל תשלום במזומן עד לסך של 6,000 ₪  בלבד

או – אם העסקה הינה מעל לסכום זה עד לסך של 10% ממחיר העסקה –

לפי הנמוך!

ואילו בעסקה בין אנשים פרטיים –

עד לסך של 15,000 ₪

ואם העסקה היא מעל לסכום זה עד ל-10% ממחיר העסקה –

לפי הנמוך!!.

עם זאת

ברכישת רכב בין אנשים פרטיים

יוכלו להעביר עד 50,000 ₪ במזומן.

תייר יכול לשלם במזומן בעסקה שמחירה עד 40,000 ש"ח.

ואם העסקה יקרה יותר עד 10% ממחיר העסקה ובלבד שלא יעלה על 40,000 ש"ח.

החוק חל על רכישת שירות או מוצר,

אך גם שכר עבודה וכן על הלוואה או תרומה, ואף על מתנות,

למעט בין קרובי משפחה שמוחרגים מהחוק, למעט שכר עבודה.

קרובי משפחה לפי החוק- יחסית הגדרה רחבה וזה כולל –

בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח או אחות וילדיהם, נכד או נכדה

ובני זוג של כל אחד מאלה,

וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו;

כמו כן קובע החוק

שאסור ליתן שיקים לעסק בלי לציין את שם העסק, כנפרע או כנסב.

ואילו בין אנשים פרטיים החוק חל רק על שיקים שמעל 5,000 ₪.

כמו כן, בכל הסבת שיק יש לציין שם ומספר זהות של המסב.

ושיק מעל 10,000 ₪ ניתן להסב פעם אחת בלבד.

לתשומת לבכם – גם שיק לפקדון חייב לכלול את שם הנפרע או הנסב,

ואם לא עשיתם זאת

או אם קבלתם שיק ללא שמכם כנפרע או כנסב

– הרי שפעלתם בניגוד לחוק.

החוק קובע גם עיצומים כספיים לבעלי עסקים אנשים

ובנקים שיפעלו בניגוד לחוק.

אם ההפרה הינה עד לסכום של 25,000 ₪ –

                 העיצום הכספי הוא  15% מסכום ההפרה-

אם ההפרה מעל לסכום זה  – ועד ל50,000 ₪ –

                 העיצום הכספי הוא 20% מסכום ההפרה

ואם מעל ל-50,000 ₪ –

                 העיצום הכספי הוא  30% מסכום ההפרה.

דוגמא – בצעתי עסקה בשווי 10,000 ₪

ושילמתי את כל הסכום במזומן.

הרי שפעלתי בניגוד לחוק.

יכולתי לשלם במזומן עד 10% מסכום העסקה –

קרי 1,000 ₪ – ולכן ההפרה הינה 9,000 ₪ –

ואני צפויה לקנס של 1350 ₪ בלבד.

אולם אם בצעתי העסקה עם אדם פרטי –

למשל רכישה מיד שנייה –

אני יכולה לשלם את כל הסכום במזומן.

ענישה נוספת –

בהפרה חוזרת של הוראות החוק –

תוך שנתיים מההפרה הקודמת הרי

שבנוסף לעיצום הכספי בגין אותה הפרה

יתווסף גם סכום השווה לעיצום הכספי הראשון.

מי שמפצל עסקה, שכר עבודה, תרומה, מתנה או הלוואה במרמה

כדי להתחמק מהוראות החוק או רושם רישום כוזב במסמך –

דינו מאסר 3 שנים.

מאז החלו להטיל עיצומים כספיים מכוח החוק –

הוטלו מעל 130 מליון ₪ כעיצום כספי

כאשר בשנת 2021 העיצום הכספי הממוצע עמד על מעל 160,000 ₪

ואילו בשנת 2022 על פחות מ-7,000 ₪ בממוצע

. וגם הסכומים פחתו משמעותית מה שמלמד שהוראות החוק אכן משיגות את מטרתו.

כך גם יש צמצום דרמטי במספר ההפרות.

בשנת 2020 היו הפרות בסכומים מאד גבוהים אך שיא ההפרות

(בסכומים קטנים) היה בשנת 2021 – שנת קורונה- ומאז יש ירידה דרסטית.

מרגלית בוטרמן, עו"ד

מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלי כאן

דילוג לתוכן