תמונה של עו"ד מרגלית בוטרמן מהכנס באילת בדיון על היערכות לבחירות

הבחירות לרשויות המקומיות מתחמם.

וכמובן כל מועמד מחפש משאבים לפרסום שלא יהיו על חשבונו.

מהם ההגבלות החלות על נבחרי הציבור בתקופת בחירות?

האיסור המרכזי הוא להשתמש במשאבי הרשות המקומית כדי לקדם את עצמך כמועמד.

הפעם נדבר על פרסום אסור.

אסור לרשות המקומית לפרסם כתבה על שירות חדש שלה או קידום פעילות

ואפילו לא הודעה על שיפוץ בית ספר/ טיפת חלב או משהו אחר-

אם היא מקשרת את הפעילות הזו לנבחר כלשהו.

העירייה או המועצה המקומית מעוניינת לפרסם את הידיעה

על פרוייקט חדש במערכת החינוך? שיפוץ כביש? או חנוכת מבנה ציבורי חדש?

היא רשאית לעשות כן ללא שמו וללא תמונתו של ראש העיר או נבחר ציבור אחר.

פרסום שכולל את השם או תמונת הנבחר – מהווה שימוש אסור בכספי ציבור ועבירה פלילית.

וכמובן ניתן לדרוש את הסרתו.

לא רק זאת על פי הנחיות היועמ"ש שאומצו על ידי מנכ"ל משרד הפנים, (גם בחוזר 2/2023)

חובה להביא לאישור היועץ המשפטי של הרשות המקומית

כל פרסום של הרשות המקומית בחצי השנה שלפני הבחירות

ורק לאחר קבלת אישורו ניתן לרשות להוציא את ההודעה לעיתונות.

בהצלחה לכולכם

רוצים מידע נוסף?

מוזמנים לצרף חברים נוספים שהמידע רלוונטי עבורם לקבוצת הוואטסאפ שלי

 

דילוג לתוכן