תנאי העסקת עובדים בכירים ברשויות ובתאגידים עירוניים

העסקת עובדים ברשויות המקומיות כפופה להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, הקובע שאין להתיר שינויים בשכר שלא באישור שר האוצר (הממונה על השכר באוצר) ולהוראות חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות, המחייבת את הרשות כמעסיק להחיל על כלל עובדיה את ההסכמים הקיבוציים.
החל משנת 1993 מאפשר משרד הפנים, יחד עם הממונה על השכר באוצר,להעסיק ברשויות המקומיות עובדים בתנאים החורגים מהתנאים על פי הסכמי העבודה הקיבוציים באמצעות חוזים אישיים המוכרים כ"חוזי בכירים".
המדובר למעשה בחוזים אישיים, הנחתמים מול כל עובד בנפרד, והמיועדים לעובדים הבכירים ברשות, והכוללים תנאי שכר נדיבים (עליהם נפרט בהמשך).
תחילה היה מותר להעסיק בחוזים אלו רק עובדים סטטוטוריים – שמינויים הינו חובה על פי דין- מזכיר, גזבר מהנדס יועץ משפטי ומבקר, עם השנים ומכוח הסכמים לא כתובים – איפשר משרד הפנים לרשויות להעסיק בתנאים כאלו (אם כי באחוזי שכר מופחתים) גם עובדים בדרגות נמוכות יותר- כגון מנהלי אגפים ולעיתים אף מנהלי מחלקות.
אלא שהיה חשש כי העסקת עובדים שאינם סטטוטורים בחוזים אישיים – נוגדת את חוקת העבודה, שכאמור חייבה להעסיק עובדים רק בהסכמים קיבוציים. למרות שגורמים בהסתדרות הביעו הסכמה בעל פה להסדרים כאלו ואחריםשעניינם הרחבת העובדים הזכאים להסכמים אישיים הם לא הסכימו לעגן הסכמתם זו בכתב.
לאור דרישת משרד הפנים להסדיר את הענין, ולאחר מו"מ ממושך בין מרכז שלטון מקומי, ההסתדרות ובליווי נציגי האוצר הוסכם ביולי 2016 על העסקת 5% מבין עובדי הרשות (שאינם סטטוטוריים או משרות פטורות אמון) בחוזים אישיים- כאשר 3% הם עובדים בתפקידי הנהלה ו-2% הם עובדים מקצועיים. בהסכם נקבע כי המספר המינימלי של העובדים להעסקה הינו 12 (במידה וברשות מספר קטן של עובדים)
במהלך שנים האחרונות יצאו גם הנחיות לגבי העסקת משפטנים בחוזה 987, ומהנדסים ואדריכלים חדשים בחוזים מעין אלו.
תנאי השכר המיוחדים מתייחסים ראשית לכל למשכורת הבסיסית.
נציין כי הרשויות דורגו בתחילה ל-10 דרגות שכר, והחל מינואר 2003 ל-8 דרגות שכר, בהתאם למספר התושבים כפי שמופיע בלמ"ס. (בשונה מנבחרים שנקבעים לפי מספר התושבים המופיע בספר הבוחרים).
המשכורת נעה בין 20,961 לרשות שבה מספר התושבים עד 5,000, למשכורת עד 38,109 ש"ח לרשויות מעל 250,000 תושבים.
דמי כלכלה חודשיים העומדים על 1,011 ש"ח,
החזר הוצאות טלפון בסך שבין 140-200 ש"ח.
חופשה, קצובת ביגוד, הבראה, וקרן השתלמות בהתאם לכללים המקובלים לשאר העובדים, וכן לרכב צמוד (או אחזקת רכב)
עם זאת עובד המועסק בחוזה בכירים אינו זכאי לצאת לחל"ת. (למעט במקרים על פי חוק).
מצ"ב מצגת המפרטת את תנאי העסקת העובדים הבכירים ברשויות המקומיות.
מצגת – העסקה בחוזים אישיים 22 4 2018

דילוג לתוכן