שכר מינימום מידע

שכר מינימום

שכר מינימום בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות עומד כיום על 5,570 ₪ לחודש למשרה מלאה.

בעקבות קיצור שבוע העבודה בשעה אחת – שעות העבודה החודשיות למשרה מלאה עומדות על 182 שעות חודשיות.

שכר המינימום משתנה מפעם לפעם בהתאם להחלטות המדינה.
נכון  לאפריל 2024 שכר מינימום עומד על 32.3  שקלים בלבד.

על המעסיק לפרסם הודעה בדבר שכר המינימום ובדבר בזכויות שנקבעו על פי חוק שכר המינימום, בהתאם לנוסח שאושר ע"י השר.

דילוג לתוכן