שימוע לפני פיטורין מידע למועסקים

שימוע לפני פיטורין מידע למועסקים

מעסיק מחויב לקיים לעובד שימוע טרם פיטוריו,
שבו יוצגו בפני העובד הנימוקים המלאים לרצון המעסיק לפטר אותו,
ותינתן לעובד הזדמנות להשמיע טיעונים בעד המשך העסקתו.

על המעסיק לתת לעובד זימון בכתב לשימוע זמן סביר לפני הליך,
ולפרט בזימון את הטענות כנגד העובד,
והעובד רשאי להזמין לשימוע נציג מטעמו:
עו"ד, נציג ועד עובדים, בן משפחה וכד'.

דילוג לתוכן