פיצוי לעובדת בגובה 140,00 ש"ח בגלל הסכמה לסיים העבודה עוד 3 חודשים???

תמונה של הריון

בית הדין לעבודה חייב לאחרונה מעסיק

לשלם לעובדת פיצויים בסך 140,000 ש"ח

בגין פיטורים בהריון, ללא היתר

וזאת למרות שהיתה הסכמה בין המעסיק לעובדת

כי עבודתה תסתיים בעוד שלושה חודשים, בכתב.

בין מועד החתימה על המסמך למועד סיום העבודה המוסכם 

העובדת גלתה שהיא בהריון,

ורק לאחר סיום יחסי העבודה הודיעה על כך לממונים.

הם טענו שלא נדרש אישור הממונה על עבודת נשים 

כיוון שמדובר בסיום עבודה בהסכמה

וכי ההסכמה נתנה לפני שהעובדת ידעה שהיא בהריון,

ולכן אין קשר בין סיום העבודה להריון.

בית המשפט קבע כי סיום העבודה היה למעשה פיטורים

שנכפו על העובדת

אף שהתנאים היו מוסכמים.

וכי העובדה שגילתה שהיא בהריון לאחר גיבוש ההסכמה – 

אינה שוללת את זכותה לקבל את אישור הממונה על סיום העסקתה.

ולכן היא זכאית לפיצוי בגין כל התקופה שעד לאחר חודשיים מתום חופשת הלידה

מאחר ולא מצאה עבודה חלופית.

מדובר בפסק דין שיוצר מכה קשה לכל עסק.

שימו לב,

הן לגבי עובדות ועובדים בטיפולי פוריות, והן לגבי עובדות שמודיעות שהן בהריון לאחר או תוך כדי הליך סיום העבודה שלהן, ולקבל יועץ מתאים.

אגב, עובדת המודיעה כי היא בטיפולי פוריות אגב הליך הפיטורים,

מחוייבת על פי חוק להודיע תוך 3 ימים ממועד הודעת הפיטורים/מתן ההודעה המקודמת לפיטורים

על היותה בטיפולי פוריות ותוך 14 יום להמציא את האישורים הרפואיים על כך.

בברכה

מרגלית בוטרמן, עו"ד ונוטריון

דילוג לתוכן