סיימתם את העבודה בשירות הציבורי? עדין תוכלו להמשיך בהליכים לאיוש משרה במכרז פנימי

בית הדין לעבודה דחה בקשה לצו ביניים כנגד החלטת ועדת הבוחנים שהוגשה על ידי עובדת מדינה שנבחרה ככשירה שניה , אף שקבלה בראיון שנערך עמה ציון גבוה יותר מהמועמדת שנבחרה כזוכה.

בקשת העובדת לבטל את זכיית העובדת האחרת נשענה ברובה על העובדה שבמועד התכנסות הוועדה והחלטת הוועדה – המועמדת שזכתה לא היתה עובדת מדינה,שכן שירותה כבר הסתיים.

בהחלטה מיום 8/3/2020, בסע"ש 40399-02-20, טריינין נ' נש"מ, דחתה כב' השופטת בר"ג-הירשברג את בקשת העובדת לצו מניעה כנגד החלטת הוועדה.

בית הדין קבע שלשון התקשי"ר סובלת את שני הפירושים, ולפיכך עמדת הנציבות המאפשרת גם לעובדים שעבודתם בשירות הציבורי הסתיימה- להמשיך להתמודד בהליכי מכרז פנימי למשרה אליה נגשו עוד כשהיו עובדי מדינה הינה סבירה, ואף ראויה ומתיישבת עם תכלית דיני המכרזים שמטרתה בחירת האדם המתאים ביותר למשרה הפנויה, וכדבריה:

"על כן מקום בו לשון פסקה 11.401 סובלת פרשנות שמרחיבה את מאגר המועמדים הראויים דעתנו היא כי פרשנות זו עדיפה שכן היא מתיישבת עם התכלית הכללית של הליך המכרז"

לתשומת לבכם, לדעתי רלוונטי גם לרשויות המקומיות בעת קיום הליכי מכרז פנימי מחד, ומאידך בעת ההחלטה להעדיף מכרז פומבי למשרות מסויימות.

דילוג לתוכן