ניצחון של עו"ד מרגלית בוטרמן על הליך משפטי מול ועדת השירות ומשרד הפנים

ניצחון על וועדת השירות כבר בדיון הראשון

הגיע למשרדנו לקוחה עובדת אגף גביה בעירייה במרכז הארץ, אשר זכתה במכרז כמנהלת אגף. למשרה זו נבחרה כדין, אולם לא זכתה לאייש מישרה זו מאחר וועדת השירות פסלה את מועמדותה

מניסיוננו במשרד, פעמים רבות וועדת השירות פוסלת מועמדים או מינוים שלא כדין כמו במקרה של הלקוחה. התירוץ הפעם היה על ’אינטרס קרוביי משפחה’ או במילים יותר מדויקות ניגוד עניינים היות וגיסה כיהן בעבר כסגן ראש העירייה.

וועדת השירות של משרד הפנים רמסה את זכויותיה החוקיות של הלקוחה כעובדת וכאדם וגרמה לה עוול בלתי נתפס ,פגיעה בקידום, פגיעה בפנסיה העתידית ופגיעה עכשווית במשכורתה.

חלפו 4 שנים מיום זכייתה במכרז, הנזק הכלכלי שנגרם רב מאוד, היא לא נהנתה משכר גבוהה כמנהלת אגף ואף נדרשה לבצע עבודה בהתאם למבנה הארגוני החדש.

המועצה העירייה הודיעה ללקוחה לאור הנחיית משרד הפנים כי הם מבטלים את זכייתה למשרת מנהלת אגף ’ביטול מנויי’. ובכך נפגעו תנאי הפרישה של הלקוחה,כל רצונה להשמיע את טענותיה נפלו על אוזניים ערלות.

לאחר שעו"ד מרגלית בוטרמן עברה על החלטת הוועדה של משרד הפנים לאור העובדה שהוועדה נעולה על עמדתה ודוחה את בקשת הלקוחה העירייה לעיון מחדש בזכייתה במכרז ,וזאת למרות שהובהר לוועדה שהם נשענים על נתונים שגויים ומידע עובדתי כוזב.
על כן החלטנו להגיש תביעה לבית המשפט .

 עו"ד בוטרמן ניצחה את התיק בהצלחה רבה ולשביעות רצונה של הלקוחה כבר בדיון הראשון ,ובית המשפט ביקר את החלטת הוועדה והבהיר להם שעליהם לעיין שוב בבקשה ובמילים עדינות שכדאי להם לאשר את המינוי ולא ראוי לבזבז את זמן בית המשפט בשנית.

דילוג לתוכן