משרד הפנים לא מפריש לך לפנסיה את הזכויות המגיעות לך? פנה לעו"ד מרגלית בוטרמן

משרד הפנים לא מאשר לכם כעובדים בכירים את זכויות הפרישה המגיעות לכם בדין?

יצאת עכשיו לחופשה או שנדרש ממך למלא את המשימות של העובדים  שיצאו לחופשה? בין אם אתם עובדים או בחופשה -בין אם מועד הפרישה שלכם מאד רחוק – ובין אם מועד הפרישה של מי מהעמיתים שלכם מתקרב – או שפרשו זה מקרוב -חשוב לי שתדעו -שלא תמיד משרד הפנים מאשר את הזכויות המגיעות לכם בדין כעובדים במועד הפרישה מרשות מקומיות או מועצה מקומית

ת (שם בדוי – המקרה לגמרי לא)  – פנה אלי לפני כמה חודשים, הוא היה עובד ברשות מקומית בשנות ה-90 ולאחר מספר שנים נבחר במכרז לתפקיד בכיר בחוזה בכירים מאושר כדין, משום מה הרשות לא עדכנה את שכרו במועד אף שלעובדים אחרים עשתה כן, ובעת שהגיע לגיל פרישה העלה גם את הענין הזה בפני מנכ"ל הרשות המקומית שהעביר את זה למשרד הפנים וכך התגלגל לו הענין כמה חודשים והוא כבר פרש והתשובה היתה שלא משנים זכויות אחרי הפרישה. כאשר פנה אלי הוא דיבר על הפרשי שכר בגובה כמה עשרות אלפי שקלים אבל מבדיקה מעמיקה שעשיתי התברר כי מגיע לו הרבה יותר.

מאחר ועבד ברשות בדרוג דרגה בשנים הראשונות היו מגיעים לו פיצויי פיטורים בסכומים גבוהים בהרבה ממה שהרשות שילמה בפועל, בהתאם לאישור משרד הפנים וגם הפרשים בגין חישוב פדיון ימי מחלה  שלא בהתאם לכללים המעודכנים שפרסם הממונה על השכר, בגובה של עשרות אלפי ש"ח כל זאת, בנוסף להפרשים בגין התוספת האחוזית שלא אושרה במועד.

כהרגלי – ניסתי תחילה ליישב את הסכסוך בלא הליך משפטי אלא בפניה בכתב, מסודרת, התשובה היתה לקונית – "משרד הפנים לא מאשר" אז הגשנו תביעה ועוד לפני הדיון הראשון -כבר הציעה הרשות פשרה מכובדת, לאחר שקבלה את הסכמת הממונה על השכר, שהבין שלא יוכל להגן על התיק. אז אם יש עובד בכיר שעומד לפרוש, או שפרש לאחרונה  ויש לו תקופות עבודה קודמות בדרוג דרגה ברשות, מוזמנים לפנות לייעוץ בענין הזכויות הכספיות המגיעות לו עם הפרישה, כי אילו זכויות המגיעות לו בדין.

 

לשירותכם תמיד

מרגלית בוטרמן

0503121991

Office@shblaw.co.il

דילוג לתוכן