הוצאה לחלת בעקבות דחיית הבחירות ברשות המקומית

מה קורה עם עובדי המדינה שנאלצו לצאת לחל"ת? לפי התיקון לחוק בעקבות מלחמת חרבות ברזל

הבחירות נדחו ליום 30/1/24. כאשר לממשלה באישור הכנסת יש אפשרות לדחות הבחירות בחודש נוסף.

מה קורה עם עובדי המדינה שנאלצו לצאת לחל"ת? לפי התיקון לחוק
כפי שכבר עודכנתם – הבחירות נדחו ליום 30/1/24. כאשר לממשלה באישור הכנסת יש אפשרות לדחות הבחירות בחודש נוסף בנסיבות מיוחדות.

מה קורה עם העובדים שנאלצו לצאת לחל"ת או חופשה? לפי התיקון לחוק הם רשאים לחזור לעבודתם במיידי עם דרישתם וזאת עד 30 יום לפני הבחירות במועד החדש.

אז אם אתם מכירים מישהו שיצא לחל"ת כיון שהיה מועמד- הוא יכול לדרוש לחזור לעבודתו.

הוראה זו לא חלה על עובד רשות מקומית שנדרש לצאת לחל"ת כיון שהוא מועמד באותה הרשות עצמה, שעדין נדרש לא לחזור לעבודה.
מוסיפה עוד פרט – במקרה של ניגוד עניינים בין התפקיד למועמדות -לא ניתן יהיה לחזור לעבודה.

החוק קבע פיצוי כספי של עד 70% מהשכר הקובע ועד לסך של 11,870 ש"ח לתקופה שממועד הבחירות המקורי

ועד למועד החדש ותקופה זו לא תפגע בוותק ובזכויות לפנסיה תקציבית ובלבד ששולמו דמי ניהול לפי המשכורת הקובעת של העובד ברגיל.
מי שנאלץ להתפטר כדי להתמודד למשרת ראש רשות -יראו אותו כי שהיתה הצדקה להפסקת עבודתו החל ממועד 31.10.

ועל כן לכאורה זכאי לדמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי (אם עומד בשאר תנאי הזכאות).

דילוג לתוכן