העסקת בני נוער - כל המידע

מדריך מקוצר להעסקת בני נוער

חוק העסקת נוער עוסק בבני נוער מגיל (14-18),

החוק חל על בנים ובנות כאחד.

בתקופת חופשה רשמית מלימודים – כמו החופש הגדול –

מותר להעסיק בני נוער, החל מגיל ארבע עשרה.

על המעסיק לדאוג לכך שהנער יציג תעודת זהות שלו או של הורה שלו

וכן אישור מרופא משפחה על כשירותו לעבוד בעבודה.

על המעסיק לשמור אצלו את צילום תעודת הזהות והאישור הרפואי.

לגבי עבודות מסוימות להן נדרשת התאמה – האישור הרפואי מפורט יותר ודורש בדיקות נוספות.

 

האם מותר להעסיק בני נוער בתקופת הלימודים?

"ילד מעל גיל חמש עשרה ועד גיל שש עשרה, שחל עליו חוק חינוך חובה, אינו רשאי לעבוד בתקופת הלימודים,
אלא אם נתקיים אחד מהתנאים הבאים:

א. הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג-1953;

ב. קיימים, לדעת השר, טעמים מיוחדים לכך שהילד או הנער לא ילמד במוסד חינוך מוכר,
והילד או הנער מקבל באופן פרטי לימוד שיטתי המניח את דעת השר;
או שהשר משוכנע שאין הילד או הנער מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר;

ג. מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

מעסיק רשאי להעסיק נער מגיל שש עשרה עד גיל שמונה עשרה

– אך לא בשעות הלימודים

(ואם לומד במסגרת בית ספר ערב, עד השעה 16:00 ביום הלימודים שלו באותו בית ספר.)

אלא אם כן, אותו תלמיד קיבל פטור כמפורט לעיל.

 

מה הן שעות העבודה המותרות?

מותר להעסיק בני נוער עד שמונה שעות ביום. ועד ארבעים שעות בשבוע.

במקום עבודה שאושר לעבוד חמישה ימים בשבוע, מותר להעסיק עובד מעל גיל ששה עשר גם תשע שעות ביום

ובלבד שלא יעבוד יותר מארבעים שעות בשבוע.

ככלל, אין להעסיק נער בשעות הלילה.

כאשר לגבי נער עד גיל שש עשרה, הלילה הוא בין השעה 20:00 לשעה 8:00 בבוקר,

ואילו מעל גיל שש עשרה, הלילה הוא משעה 22:00 עד 8:00 בבוקר.

אולם בתקופת החופשה הרשמית מהלימודים,

מעסיק רשאי להעסיק נער מגיל שש עשרה עד השעה 24:00

בתנאי אחד:

אם המשמרת של בן הנעורים הסתיימה אחרי השעה 23:00,

המעסיק צריך להחזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו.

 

אסור להעסיק נער שעות נוספות (מעבר לשמונה שעות עבודה ביום)
או ביום המנוחה השבועי – שהינו לגבי יהודים – שבת.

חובה על המעסיק לדאוג לרישום שעות העבודה של העובד,

ודאי כך הוא שמדובר בנער.

ולפיכך, אם אין מדובר בהחתמת שעון (מכני או דיגיטאלי) אלא ברישום ידני,

חובה לרשום בסוף כל יום עבודה מהן השעות שהנער עבד בהן

ולהחתים אותו ואת הממונה עליו, או גורם מוסמך אחר.

 

לגבי עבודת נער שגילו פחות מחמש עשרה שנה

הרי שמותר להעסיקו רק בתקופת חופשת הלימודים והחל מגיל ארבע עשרה בלבד.

העסקת הנער/ה תהיה ב"עבודה קלה שאין בה כדי להזיק לבריאותו והתפתחותו של העובד".

 

האם קיימת זכות להפסקה?

"ביום עבודה הנמשך שש שעות ומעלה,

חובה לתת לנער/ה הפסקה של ארבעים וחמש דקות למנוחה ולאכילה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה."

מומלץ לסכם מראש את שעת ההפסקה.

אם הנער לא נדרש על ידי המעסיק להישאר במקום העבודה בתקופת ההפסקה –

הרי שההפסקה תהיה על חשבונו – ומומלץ כי תדווח בשעון הנוכחות (בעזרת תיעוד של כניסה ויציאה).

בקשר לחופשה, נער זכאי למינימום של שמונה עשר יום בשנה (כולל שישי שבת פעם בשבוע)".

 

מהו השכר לשעה של בני נוער?

ערך שעת עבודה של נער נמוך מערך שעת עבודה של עובד רגיל.

מנגד, שכר המינימום החודשי על משרה מלאה הוא כנגד מאה שבעים ושלוש שעות חודשיות.

יש לבדוק את גובה השכר נכון לתאריך קריאה פוסט זה.
חשוב לשים לב, השכר משתנה בהתאם לגיל!

 

החוק מתייחס גם להעסקה בהופעה או לצרכי צילום או פרסום.

אין להעסיק ילד מתחת לגיל חמש עשרה בהופעה ציבורית,

אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, אלא אם נתקבל אישור מיוחד לכך.

האיסור חל גם על הופעה מוקלטת ולרבות חזרות,

לימוד או אימון לצורך ההופעה.

ההוראות, המטילות חובת אחריות פלילית בגין העסקת נער לצרכים אלה,

חלות גם על מזמין השירות, אלא אם כן התנה את העסקת הילד בקבלת היתר כנדרש בחוק.

מהן העבודות שבהן אסור להעסיק בני נעורים?

בהתאם לתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות)

ישנן הגבלות על מקומות עבודה להעסיק בני נוער כעובדים,

במקומות שיש בהם חשש לפגיעה מחומרים כימיים או ביולוגיים

או ממכשירים חדים במיוחד או לייזר (למעט לייזר סוג 1)

או מחלקות מסוימות בבתי חולים.

אסור לתת לבני נוער עבודות שדורשות העברת חפצים ממקום למקום

אלא אם מדובר בנער, ולא יותר משעתיים ביום,

ובלבד שמשקל כל חבילה לא עולה על 12.5 ק"ג.

אם הוא נושא את המטען בעזרת מריצה,

משקל המטען כולל משקל המריצה לא יעלה על 50 ק"ג.

ולגבי נערה – לא יותר משעתיים ביום, ובלבד שמשקל כל חבילה לא עולה על 8 ק"ג.

זכויות עבודה נוספות?

 

יש להודיע לנער על תנאי העסקתו עד 7 ימים מיום העסקתו!

(קישור לקבלת חוזה עבודה מקצועי ומורחב)

אי-הודעה יכולה לעלות למעסיק תביעה ועשרות אלפי שקלים!
וכן חושפת את המעסיק לתביעות נוספות בעניין תנאי העסקתו!

בנוסף לשכר עבודה, בגין שעת עבודה זכאי נער גם לדמי נסיעות

ולהפרשה על חשבון המעסיק לביטוח לאומי.

הוא לא זכאי להפרשות לפנסיה.

נער שמותר להעסיקו ולומד אחר הצהרים –

יתכן ויהיה זכאי לשכר על השעות שבהן נעדר מעבודתו לצורך הלימודים.

כמו כן, יש ליתן לנער הודעה על תנאי העבודה,

תוך שבעה ימים מתחילת עבודתו, ועל ההודעה לעמוד בהוראות החוק.

האם מותר למעסיק לעכב את שכרו של הנער?

כל ההגנות שקיימות לעובדים חלות גם על עבודת נוער.

לכן חובה לאפשר לנער גם לעבוד בישיבה, לצאת לשירותים כשהוא נצרך לכך, וכדומה.

וכמובן לשלם את שכרו בזמן.

אסור להלין שכר של נער.

מתכוונים להעסיק בני נוער? 

קראו היטב את ההוראות, וגם פנו לקבלת יעוץ,
לקנות בזול עולה ביוקר.

 

דילוג לתוכן