כנס כספי נפסק על ידי בית המשפט

שוב בעל עסק נדרש לשלם פיצוי בגלל שדרש מהלקוח לעמוד בהוראות ההסכם שחתם

קבעת בהסכם עם הלקוח כי במקרה של ביטול העסקה על ידו, ידרש לשלם "דמי הרשמה" או "דמי טיפול" או "פיצוי בגין הפסד" בסכום מסוים, יש עם זה בעיה?

בית המשפט השלום בעפולה[1] קבע לאחרונה כי הסעיף בהסכם שנכרת בין לקוח לחברה המפעילה מתחם של צימרים

הקובע פיצוי כספי בשיעור של 30% מהתמורה בגין ביטול ההזמנה, אף

שנעשה במועדים הקבועים בחוק הגנת הצרכן לגבי ביטול עסקה מרחוק – בטל,

בהיותו נוגד את הוראות חוק הגנת הצרכן המאפשרות את ביטול העסקה תוך שבועיים ממועד החתימה על ההסכם,

ומעל שבעה ימים שאינם ימי מנוחה ממועד החופשה הצפויה.

כן פסק בית המשפטכי על הנתבעת להשיב ללקוח את הכספים שסרבה להחזיר לו,

למעט אותם 100 ₪ אותם רשאית לגבות מכוח החוק (או 5% מערך העסקה לפי הנמוך).

כן נפסק כי מאחר והזמין 3 צימרים, וכי כל הזמנה נעשתה בנפרד,

הרי שדמי הביטול הינם 100 שקלים לכל עסקה וסך הכל 300 ₪.

כן חייב את הנתבעת בפיצוי בגין עוגמת נפש,

הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד ודחה את התביעה שכנגד שהוגשה על ידי הנתבעת, תוך חיובה בהוצאות משפט בסך 7,500 ₪.

המריבה הזו עם הלקוח- עלתה לנתבעת כסף רב.

וגם זמן ועצבים, וכן גם פגיעה בשמה הטוב, כי מי יזמין שם נופש אם הם מתעקשים שלא להשיב במקרה של ביטול?

רוצים להיות בטוחים שההסכם שלכם אכן עומד בהוראות חוק הגנת הצרכן?

רוצים להגן עליכם מפני תלונות ותביעות של לקוחות?

רוצים להיות בטוחים מתי אינכם חייבים להשיב כספים ללקוח שמבטל את העסקה?

 

מוזמנים לתאם שיחת יעוץ כאן.

 

 

[1] תאד"מ 54664-07-21 מייזליק ואח' נ' פאר הקסגן בע"מ ואח', פורסם בנבו, פס"ד מיום 6/1/2024.

דילוג לתוכן