תמיד היה חשוב לך שלא ליפול כנטל- לכן זה הזמן לערוך יפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך הוא מסמך שעורך אדם, בגיר, כשהוא כשיר לקבל כל החלטה, ובו הוא קובע ומחליט מי יהיה אחראי לטפל בענייניו היה וחס וחלילה יגיע למצב שבו לא יוכל לטפל בענייניו לבד- בין אם בגלל חולשה קוגנטיבית ובין אם בגלל חולשה פיזית.

ביפוי הכח המתמשך הממנה יכול לתת הנחיות למיופה הכח איך עליו לפעול במצבים מסויימים.

יפוי הכוח מתייחס לשלושה נושאים עיקריים- עניינים רפואיים, עניינים אישיים – כגון איפה יתגורר ומי יטפל בו, ועניינים כספיים – מי יטפל בחשבונות הבנק, בהשגת זכויות כספיות, בטיפול בחשבונות התשלום וכד'.

ניתן למנות כמה מיופי כח, לחלק את הסמכויות בין כמה ילדים, וכן לחייב במסמך עצמו ליידע אנשים נוספים בדבר כניסתו לתוקף של יפוי הכוח המתמשך ו/או בדבר קבלת החלטות שונות.

בעריכת יפוי כוח מתמשך – אתם למעשה עושים ביטוח – שאם חס וחלילה ותגיעו למצב שבו תזדקקו לעזרה והסיוע של הילדים – הרי שיש לכם כיסוי ביטוחי – שזה יתנהל לפי הרצונות וההנחיות שלכם. כך למעשה אתם מצמצמים חיכוכים ומריבות בין הילדים, מונעים מוניפולציות שעלולות לקרות כלפיכם בגיל מבוגר, ויודעים שהצרכים שלכם יתמלאו בדרך הנכונה והטובה ביותר.

בנוסף, עריכת יפוי כוח מתמשך מונעת את הצורך במינוי אפוטרופוס- שזה הליך יקר, שבו מעורב גורם זר – האפוטרופוס הכללי – ושגם אם יתמנה קרוב משפחה שאתם הייתם רוצים בכך – זה הליך מאד מסורבל שמקשה עליו לתת לכם את המיטב. עקב הצורך לקבל לכל הוצאה מעט חריגה שמיועדת עבורכם, ומכספכם, אישור מהאפוטרופוס הכללי.

כך שעריכת יפוי כוח מתמשך משרתת גם אתכם וגם את מי שאתם ממנים.

בדרך כלל, יפוי כח מתמשך מיועד לצורך מינוי בני משפחה או קרובים אחרים שעליהם סומך מיופה הכח שיפעלו מראש לטובתו ושלא ינשלו אותו מרכושו. ולכן אין חובת דיווח שוטף לאפוטרופוס הכללי כפי שחלה על אפוטרופוס, והמכבידה מאד על בני המשפחה.

עם זאת המחוקק אוסר על מיופה הכח לבצע פעולות מסויימות ברכוש מייפה הכח כדי למנוע מצב של ריקון מייפה הכח מנכסיו. כך מיופה הכוח לא יכול למכור נכסי מקרקעין של מיפה הכח או להשכירם לתקופה העולה על חמש שנים אלא באישור של בית משפט הבוחן אם הדבר נצרך לטובת מייפה הכח.

וכן אינו יכול לרוקן קופות גמל אלא רק לתשלום חודשי וכד'.

מיופה הכח גם לא יכול להעניק מתנות מכספו של מייפה הכח.

כך שאם יש הורה שיש ביכולתו את האמצעים הכספיים לכך והמעוניין לעזור לילדיו בעת אירוע שמחה- ברית, בר מצווה או חתונה, הרי שיש ליתן הנחיות מקדימות במסגרת מסמך יפוי הכח המתמשך לענין האפשרות לתת מתנות לאותם אירועים ככל שמדובר בסכום משמעותי ולא מתנה בסכום פעוט.

אגב, גם במינוי אפוטרופוס אין אפשרות ליתן מתנות לילדים מכספי החסוי, וגם בכך יפוי הכוח המתמשך מקל יותר ממינוי אפוטרופוס.

עריכת יפוי כח מתמשך תחסוך ויכוחים בין הילדים לגבי השאלה מי מביניהם יקבל החלטות הנוגעות למצבים השונים, תסדיר ותבהיר מהו רצונו של ההורה, ולכן מומלצת מאד.

ההנחיות של יפוי כח מתמשך חלות רק כל עוד ההורה בחיים, אחרי פטירתו נכנס לתוקף הצוואה.

לפיכך מומלץ מאד לשקול עריכת יפוי כח מתמשך.

לפרטים נוספים ניתן לעיין באתר האפוטרופוס הכללי, https://www.gov.il/he/Departments/General/cpoa

 

דילוג לתוכן