כתיבת צוואה

כתיבת צוואה

צוואה הינה מסמך משפטי שבו אדם קובע למי ואיך יועבר רכושו לאחר מותו. הזכות של אדם לקבוע מראש איך יחולק רכושו לאחר פטירתו לפי ההנחיות שנתן  מקובלת בהלכה היהודית, ואף שישנם גם דיני הורשה מחייבים מכוח הדין העברי הרי שניתן להתגבר עליהם באמצעות ניסוחים שאושרו במשך אלפי שנות קיום ההלכה. יצויין כי במדינות אירופאיות רבות, זכותו של אדם לצוות את רכושו לאחר פטירתו מוגבלת. לעיתים ההגבלה הינה על זכותו לצוות חלק מהעזבון, כך שאחוז מסוים מהעזבון יחולק בכל מקרה ליורשים על פי דין, ולעיתים הגבלות אחרות המתייחסות לנכסים מסויימים, אך הדין הישראלי, בדומה להלכה היהודית מתיר חופש פעולה כמעט מוחלט על המצווה לקבוע איך ולמי יועבר רכושו לאחר מותו.בשנים האחרונות כתיבת צוואה הפכה לפעולה שכיחה. משרד עורכי דין ונוטריון שפירא בוטרמן מסייע לכל מי שזקוק לעזרה בהכנת מסמך רב חשיבות זה.

האפשרויות השונות של כתיבת צוואה

* צוואה בעל פה – צוואה מסוג זה תהיה חוקית רק אם עורך הצוואה מרגיש כי הוא עומד למות ועל כן אין ביכולתו לערוך צוואה בכתב. נדרשת נוכחות של 2 עדים בזמן שהאדם אומר בקול את רצונו. אם האדם נותר בחיים, והנסיבות שהובילו אותו לחשוב כי מותו קרוב כבר לא מתקיימות, הצוואה תהפוך גם כן לבלתי תקפה (לאחר חודש).

* צוואה בפני עדים – אופציה נפוצה מאוד. ניתן לכתוב את הצוואה בכתב יד או להדפיס אותה, כשבכל מקרה שני עדים עוברים על הכתוב, רואים במו עיניהם את עורך הצוואה חותם עליה – ואז חותמים על הצוואה (ובכך מאשרים כי זהו אכן רצונו של עורך הצוואה). חשוב להקפיד כי שני העדים לא ייכללו בצוואה, וכך גם לא בני/בנות זוגם (כלל זה לא חל על צוואה בעל פה). דגש נוסף הוא הוספת תאריך עריכת הצוואה, והתייחסות ליכולתו של המצווה לקרוא את הצוואה או אם נקראה בפניו.

* צוואה בפני רשות – צוואה הנאמרת  או נחתמת בפני נוטריון, רשם לענייני ירושה, רשם של בית משפט, שופט או חבר בית דין דתי.

* צוואה בכתב יד – צוואה הנכתבת כולה בכתב ידו של האדם. אין צורך בעדים, אבל חשוב להקפיד לציין תאריך וכמובן לחתום על המסמך.

ייעוץ מקצועי ביושרה מלאה

אף שאין חובה משפטית להיעזר בעורך דין לצורך כתיבת צוואה, הרי שמדובר במסמך משפטי שצריך לעמוד בנורמות הקבועות בדין אחרת עלול המסמך להיות מסמך שאין לו תוקף כלל.  , למי שרוצה להבטיח מעל לכל צל של ספק כי נכסיו יחולקו בהתאם להנחיותיו, מבלי שיהיה סיכוי, ואפילו לא קל שבקלים, כי צוואתו תיפסל, מומלץ כן לפנות לעורך דין שמתמחה בנושא זה. במשרד עורכי דין ונוטריון שפירא בוטרמן הצטבר ניסיון רחב היקף בנוגע לצוואות, והייעוץ כמו גם הניסוח ניתנים על בסיס קשב מלא ומתוך הבנת חשיבות הדיוק והבהירות, ותוך הקפדה כי הצוואה תהיה תקפה הן על פי החוק והן על פי ההלכה היהודית.

כתיבת צוואה
קרדיט – canva

עריכת צוואה

אנחנו עובדים עשרות שנים על-מנת להבטיח לעצמנו, רמת חיים מיטבית. באופן טבעי אנחנו רוצים שגם לאחר שלא נהיה כאן, מי שאנו חפצים בכך, יוכל  להמשיך ליהנות מפירות המאמצים שלנו. אנחנו רוצים גם שהחלוקה של כלל הנכסים שצברנו תתבצע כפי שאנחנו מוצאים לנכון – ולשם כך נדרשת עריכת צוואה. ליתר דיוק צוואה מפורטת, מנוסחת באופן חד וברור ובעיקר כזו שאף בית משפט לא יקבל שום התנגדות לה. עריכת צוואות על בסיס קשב מלא ללקוחות הוא אחד השירותים שמעניק משרד עורכי דין ונוטריון שפירא בוטרמן כבר שנים רבות.

באילו מקרים מומלצת עריכת צוואה בעזרת עורך דין?

ככלל, תמיד יש חשש שמי מהיורשים על פי דין שלא קבל לפחות את החלק המגיע לו על פי דין, ינסה לערער על הצוואה, ולכן בכל מקרה כזה מומלץ לכתוב צוואה אצל עורך דין, שיקפיד שהצוואה תעמוד בכללי החוק  והדין ולא תהיה ניתנת לפסילה מכל טעם שהוא.

כמו כן, לאנשים שומרי מסורת, דתיים וחרדים המעוניינים להוריש לבת הזוג ו/או לבנות המשפחה ולא רק לבנים מומלץ וחשוב ביותר לכתוב צוואה אצל עורך דין לענייני צוואה כדי למנוע מריבות וויכוחים מיותרים בין בני המשפחה.

* צוואה מורכבת – בכל מקרה שבו אופן חלוקת הרכוש מורכב, ואולי אפילו כולל התניות שונות, מומלץ להתייעץ עם מי שזו המומחיות שלו.

* צוואה הדדית – החוק מאפשר לבני זוג לערוך צוואה משותפת, כזו שתיושם בשלבים (השלב הראשון כשהראשון מבין בני הזוג ילך לעולמו, והשני לאחר מות בן/בת הזוג). על-מנת להבטיח גם את האינטרסים של בן/בת הזוג שנשאר בחיים וגם את אלה של הילדים, נדרש מבט מקצועי. למשרדנו ניסיון בניסוח צוואות הדדיות התופסות גם על פי ההלכה.

* רצון להימנע מסיכונים – אם אתם נרתעים מאי ודאות, ובפרט ביחס לחלוקת הרכוש שעבורו השקעתם מאמצים, זמן ואנרגיות לאורך עשרות שנים, הדרך היחידה להבטיח מימוש בדיוק לפי הכללים שלכם היא צוואה שנערכה בעזרת עורך דין כך שאי אפשר לפסול אותה.

*רצון לשמירה על מערכות היחסים בין בני המשפחה – גם לאחר הפטירה אנו מעוניינים שבני המשפחה שלנו ישארו בקשר טוב ביניהם, וכתיבת צוואה מונעת הרבה מריבות וסכסוכים בין בני המשפחה.

שירות קשוב וניסוח מוקפד במיוחד

משרד עורכי דין ונוטריון שפירא בוטרמן הוקם בשנת 1972 ע"י עו"ד משה שפירא. כיום מובילה את המשרד בתו, עו"ד מרגלית בוטרמן. עריכת צוואות היא כאמור אחד מתחומי המומחיות של המשרד, על בסיס הניסיון שהצטבר לאורך שנים כה רבות. כל עריכת צוואה מתבצעת תוך תשומת לב מלאה לכל פרט ופרט ולאחר קבלת כל המידע הרלוונטי לצורך הצוואה. בנוסף באה לידי ביטוי הבקיאות המקצועית בהעלאת מודעות לכל סוגיה שעלולה לצוץ בעתיד ולפגום במימוש רצונו של עורך הצוואה, והתאמתה גם לאנשים דתיים כך שתעמוד גם בכללי ההלכה היהודית. ניסוחים ברורים ומדויקים ומענה סבלני לכל שאלה משלימים שירות בסטנדרטים גבוהים במיוחד בתחום שמתאפיין ברגישות רבה.

דילוג לתוכן