חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה הוא חוק הקובע את הזמנים שבהם מותר למעביד להעביד את העובד,
את זכות העובד למנוחה שבועית,
ואת הגמול שיש לשלם בעד עבודה בשעות נוספות.
כמו כן, החוק עוסק בזכאות העובד לשכר עבור חגים,
הפסקות במהלך העבודה וחובת ניהול פנקס שעות.

דילוג לתוכן