חוק מענק עידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) תש"פ- 2020 – זה הזמן להרחיב את העסק או להחזיר את העובדים מהחל"ת

סוף סוף אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק המעניק מענק לעסקים שמחזירים לעבודה עובדים.

1875 ש"ח לחודש למשך 4 חודשים הקרובים – לעובד במשרה חלקית או מלאה, זה בהחלט לא סכום מבוטל, 

ויכול להוות תמריץ ושיקול חשוב בהחזרת העובדים לעבודה בעסק.

אז מהם הפרטים שכדאי לדעת כמעסיק עצמאי?

ראשית – על איזה מעסיק החוק לא חל?

החוק לא חל על המדינה, על גוף מתוקצב או חברה מעורבת או גוף נתמך שסכום השתתפות המדינה בתקציבו 

בשנת 2019 היה 25% לפחות מתקציבו. הוא לא חל על קופת חולים, או תאגיד בריאות ולא על מוסד חינוך שהממשלה

 משתתפת בתקציבו 40% לפחות וכן על מוסד מוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה..

אבל כדי שתהיה זכאי למענק עליך להיות מעסיק שעמד בשלושת התנאים הבאים:

1.דיווח לרשות המסים על פתיחת העסק לפני 29/2/20, ובתנאי שלא דיווח על סגירת העסק עד ה-31/5/20.

2.דיווח למוסד לביטוח לאומי על פתיחת תיק ניכויים לפני 29/2/20 ולא דיווח על סגירת תיק ניכויים עד ליום 31/5/20.

3. ניהל פנקסים בשנת המס 2019 – בהתאם לסעיף 130 לפקודת המיסים. אלא אם כן לא היה חייב לנהלם.

ואיזה עובד שתחזיר לעבודה יזכה אותך במענק?

יש מספר תנאים:

1. שכרו עולה על 3,300 ש"ח לחודש (ולגבי עובד עם מוגבלות שמקבל שכר מינימום מותאם- 1875 ש"ח לחודש).

ובנוסף מתקיים בו אחד מאלה:

א. מלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה. (ובלבד שאינו המעסיק או קרובו של המעסיק שהתחיל לעבוד מ-1/3/20 או לאחר מכן, או בעל השליטה בתאגיד או מנהל התאגיד או קרובו של המנהל או בעל השליטה שהחל לעבוד מהתאריך האמור, או עובד זר או ששולמו בעדו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש המענק למעסיק מהמדינה)

ובנוסף מתקיים בו אחד מאלו:

   1. נרשם כדורש עבודה והתייצב (בהתאם להוראות מנהל שירות התעסוקה בתקופת הקורונה) בין 1/1/20 ועד ל29/2/20, ולא עבד  עד ליום 30/4/2020. 

   2. פוטר או הוצא לחל"ת בתקופה שמיום 1/3/20 עד 30/4/20 ועבד אצל אותו מעסיק שפיטר אותו או שהוציאו לחופשה ללא תשלום בחודש פברואר 2020. וזה כולל גם עובד שהיה בתקופת לידה והורות במהלך אותה התקופה ועבד אצל המעסיק בחודש פברואר 2020. 

ב. זכאי למענק הסתגלות מיוחד לפי התקנות בעד חודש מאי 2020 (עובדים מעל גיל פרישה שהמשיכו לעבוד).

ג. זכאי לגמלת הבטחה הכנסה בעד חודש מאי 2020.

ד. זכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020.

כפי שבודאי שמעתם – מעסיק שמחזיר עובדים או שקולט עובד חדש  בחודשים יוני עד ספטמבר 2020  – יקבל מענק גבוה יותר ממעסיק שהחזיר  עובדים מ-19/4/20 או במהלך חודש מאי:

1875 ש"ח למשך 4 חודשים – אם מעסיקים עובד מעבר למצבת העובדים של חודש מאי 2020, ברציפות לא יאוחר מה-15 לחודש, ועד תום החודש  ומועד תחילת עבודתו יוני, יולי, אוגוסט או ספטמבר 2020.

875 ש"ח- למשך 4 חודשים – לעובדים שנקלטו מעבר למצבת העובדים של חודש 3/20, החל מ019/4/20 עד 30/4/20 או אם הועסק מעבר למצבת  העובדים של חודש אפריל 2020 אם עבודתו החלה בחודש מאי 2020.

אז כן, בהחלט אפשר לחשוב על התרחבות או השבת עובדים גם בחודשים הקרובים.

את הבקשה יש להגיש תוך 60 יום מתום החודש בגינו מתבקש המענק., וניתן להגישו 30 יום ממועד תחילתו של החוק – אז יש עוד זמן להתארגנות.

גם העובד נדרש להגיש הצהרה מפורטת באמצעות אתר האינטרנט של שירות התעסוקה – דאגו שימלא את ההצהרה מיד כשהדבר מתאפשר, כדי שלא תהיו שבויים שלו אחרי שכבר שילמתם לו. 

טעיתם, או שהעובד הפסיק עבודתו לפני תום החודש , או חלילה ניסיתם לרמות וקבלתם ביתר- ידרשו מכם להחזיר עם הפרשי הצמדה (אבל ללא ריבית).

בהצלחה עם כל הטופסידה, וחזרה לשגרה ברוכה!

מרגלית בוטרמן, עו"ד ונוטריון

מגשרת מוסמכת

דילוג לתוכן