חוק לצמצום השימוש במזומן

חוק לצמצום השימוש במזומן – עדכון 1.8.22

החל מה- 1.8.22 יורדים הסכומים שניתן לקבל או לשלם במזומן.

יש לשים לב שההגבלות הן על שימוש במזומן ובשקים!

מעתה מגבלת המזומן שעסק יכול לקבל על עסקה הינו 6,000 ש"ח (לאדם פרטי רק עד 15,000 ש"ח).

הגבלת הסכום לעד 6,000 ש"ח חל גם על שכר עבודה, שירות עסקי של עו"ד או רו"ח. וגם על הלוואה או תרומה.

אם סכום העסקה הינו מעל 6,000 ש"ח ניתן לשלם במזומן 10% מסכום העסקה.

עסקה כוללת גם רכישה בפעם אחת של מספר מוצרים, אך עסקה מתמשכת שנקבע מראש שסכום ישולם בגין כל תקופה – כל תשלום יחשב לעסקה כשלעצמה.

את מי מחייב החוק?

החוק מחייב את בעל העסק, וגם את האדם הפרטי.

בנוסף לתיקון הסכומים מזכירה את הכללים לגבי הגבלת השיקים:

בעוסק – שיק חייב להיות על שם בעל העסק כנפרע או כמסב.

שיק חייב להיות מהלקוח אך אם הוא מאדם אחר- הרי שהלקוח חתם עליו כנסב וציין את מספר הזהות שלו בגב השיק.

בין אנשים פרטיים, בעניינים שאינם עסק, מותר לתת שיק עד 5,000 ₪ בלי לציין מקבל או לחתום חתימת נסב.

החוק חל גם על תרומה, הלוואה או מתנה.

העובר על החוק צפוי לעיצומים כספיים משמעותיים ואף למאסר של עד 3 שנים!

מהי עסקה:

עסקה היא מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו ומחיר העסקה הוא תמורה שהצדדים הסכימו עליה,

לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה ובלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות

גם עסקה שמשולמת בתשלומים הינה עסקה אחת לצורך הענין, אך אם מדובר בהתקשרות חדשה לגבי המשך השירות,

או קניית מוצר נוסף יתכן שלא יראו בכך עסקה אחת. שכירות המשולמת לפי תקופה – כל תשלום ייחשב כעסקה.

כאשר קונים מספר מוצרים באותה הפעם החוק מתייחס לכך כעסקה אחת וההגבלות החדשות חלות גם במקרה זה.

עסקאות מעל הסכום הנקוב

בעסקה שסכומה גבוה מ6000 ₪ או 15,000 ₪ אפשר לשלם במזומן עד 10% מהסכום ולא יותר מ-6,000 ש"ח לתת מזומן.

חריגים

החוק לא חל על הלוואות או תרומות מבני משפחה מקרבה ראשונה (הורים והורי הורים ילדים אחים וילדיהם נכדים ובני זוגם של כל אחד מהם).

ההגבלה על תשלום במזומן בגין מכירה או רכישה של רכב תישאר 50,000 ₪

 

לשאלות נוספות ניתן ליצור קשר

office@shblaw.co.il

 

 

דילוג לתוכן