חוזה העסקה - מידע למועסקים

חוזה עסקה זכויות וחובות

הדברים שעל הצדדים לבחון בטרם עריכת ההסכם ביניהם:

  1. מהות השירות – האם מדובר בשירות שהוא בליבת העסק או שהוא חיצוני לו.
  2. מהות הקשר – האם חובה ליתן את השירות באופן אישי או שניתן להעבירה לאדם אחר.
  3. מקום העבודה – האם העובד נדרש לבצע את העבודה כשהוא נוכח בעסק.
  4. חומרי העבודה – על מי מוטלת אחריות לאספקת חומרי וכלי העבודה.
  5. הוראות העבודה – על ידי מי ניתנות והאם קיים פיקוח על נותן השירות.
  6. התלות הכלכלית – של נותן השירות במקבל השירות, וכן האם מדובר בקשר בלעדי.
  7. משך הקשר – התקשרות אורכת שנים תלמד על קשרי עובד ומעביד.
דילוג לתוכן