#שירות משפטי מקצועי

חוזה עבודה לדוגמא חינם

גם למעסיק יש זכויות! הצעד הראשון לשמירה על הזכויות שלכם זה עריכת חוזה עבודה בין המעסיק לעובד או ספק. 

זכויות המעסיק

גם לכם יש זכויות ולעובד חובות כלפי המעסיק. בעזרת עריכת חוזה עבודה תואם לעסק תוכלו להגן את הזכויות שלכם כמעסיק.

זכויות העובד

באמצעות חוזה עבודה לדוגמא יינתן לכם מידע אודות הזכויות של העובדים אשר הינכם מחויבים עליהם על פי חוק. החוק מחייב שנושאים מסויימים יהיו בהודעה לעובד, וחשוב לעמוד בכל הוראות החוק ולכן כדי להקל עליכם כמעסיקים, לאפשר לכם לעמוד בחובות שלכם בחוק ניסחה עו"ד בוטרמן את חוזה עבודה לדוגמא שעומד בהוראות החוק.

הימנעות מתביעה

החוק מחייב את המעסיק להודיע לעובד על תנאי העבודה לפחות תוך 30 יום מרגע כניסתו לעבודה, אחרת המעסיק צפוי לקנס של עד 15,000 ש”ח.

דילוג לתוכן