חובת השוויון

חובת השיוויון

חובת השוויון הנובעות מהוראות חוק ספציפיות כגון חוק שוויו הזדמנויות בעבודה
וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וכן מהוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו – חלים גם על המעסיק הפרטי.

מכוח חובה זו אסור שלא לקבל לעבודה שיקולים פסולים – כגון היותו הורה, גבר או אישה, מצב רפואי, עמדה פוליטית וכד'.

מכוח חובות אלו למעסיק אסור לשאול מועמד לעבודה שאלות הנוגעות לאותם תחומים,
ואם שאל מועמדת לעבודה כמה ילדים יש לה ובאילו גילאים, ולבסוף לא קיבל אותה לעבודה – הנטל עובר אליו
להוכיח שההחלטה שלא לקבל את המועמדת לעבודה לא הייתה בגין
היותה אם או אם לילדים קטנים או בהריון וכד' אלא משיקולים עניינים בלבד.

דילוג לתוכן