התנגדות לצו ירושה

התנגדות לצו ירושה

צו ירושה מוצא לבקשת יורשים פוטנציאליים (ולפעמים גם גורמים אחרים) במקרים שבהם אין צוואה. כל אדם שעלול להיפגע מהוצאת צו ירושה רשאי על-פי חוק להתנגד לכך – כשהתנאי היחיד להגשת בקשת ההתנגדות הוא שהצו עדיין לא ניתן (לאחר שכבר הוצא צו ירושה, ההליך הרלוונטי למי שמתנגד לו הוא בקשת ביטול צו ירושה). התנגדות לצו ירושה מוגשת לרשם לענייני ירושה, דרך האתר, בלשכות או באמצעות הדואר, ונידונה בבית דין לענייני משפחה. משרד עו"ד שפירא בוטרמן מסייע לכל מי שמעוניין או מעוניינת להתנגד לצו ירושה לעשות זאת באופן שימקסם את סיכויי ההצלחה של המהלך.

אילו מסמכים דרושים לצורך התנגדות לצו ירושה?

* נימוקים מפורטים – על-מנת שהרשם לענייני ירושה יקבל את ההתנגדות ויימנע מהוצאת צו הירושה, נדרשים באופן טבעי נימוקים משכנעים. בהתאם יש להכין מסמך המפרט את כל הסיבות והנסיבות שבגללן הוגשה ההתנגדות.

* פרטים טכניים – כמו כן יש לכלול בהתנגדות לצו הירושה את השם ומספר תעודת הזהות של מגיש/ת ההתנגדות, של המנוח/ה ושל כל היורשים הנכללים בצו שאליו מתנגדים.

* תצהיר – הרשם לענייני ירושה דורש גם תצהיר, חתום כחוק בפני עורך דין, המאמת את כל העובדות והמידע הרלוונטיים (הפרטים הטכניים והנימוקים להתנגדות).

* קבלה – נכון לשנת 2023, עלות אגרת הגשת בקשת התנגדות לצו זה הינה 1,036 ש"ח. יש לצרף אישור על התשלום לבקשה עצמה. עלות זו אינה כוללת את שכר טרחת עורך הדין על עבודתו.

יושרה מוחלטת וטיפול מהיר ויעיל

במשרד עו"ד שפירא בוטרמן מטפלים בכל מקרה של התנגדות לצו ירושה בזמינות גבוהה על-מנת לעמוד בלוח הזמנים הקבוע בחוק, במהירות וביעילות – וגם מתוך יושרה מוחלטת. בהתאם נמליץ על הגשת בקשת התנגדות רק כשיש לכך היתכנות אמיתית. כך לדוגמה ניתן להתנגד לצו ירושה כשהוא לא כולל את כל היורשים על פי דין או לחילופין כשנכללים בו אנשים שלא זכאים לחלק בעיזבון מכוח החוק. גם כאשר ישנה צוואה אפשר, ורצוי, להתנגד לצו הירושה שכן הצוואה היא זו הקובעת במקרים אלה. משרד עו"ד שפירא בוטרמן הוקם ב-1972 ע"י עו"ד משה שפירא. במאה ה-21 שרביט ההובלה עבר אל בתו של מייסד המשרד, עו"ד מרגלית בוטרמן, שהשכילה לשמר את האופי המשפחתי ואת השילוב בין שירות מקצועי ומדויק לבין יחס אישי לכל אדם שזקוק לעזרה משפטית.

דילוג לתוכן