התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

צוואה נועדה לשקף את רצונו של האדם בנוגע לאופן חלוקת הנכסים שצבר לאחר פטירתו. בכל מקרה שבו ישנו חשד לבעיה כלשהי סביב עריכת המסמך החשוב, כדאי לשקול את האופציה של הגשת התנגדות לצוואה – כלומר פנייה לרשם הירושות על-מנת שלא יוציא צו קיום צוואה. הגוף המוסמך לדון בבקשות התנגדות לצוואות הוא בית משפט לענייני משפחה, ובמשרד עו"ד שפירא בוטרמן הצטבר ניסיון רב בנושא זה.

באילו מקרים מומלצת הגשת התנגדות לצוואה?

* פגם צורני – צוואה שנפל בה פגם צורני אינה תקפה על-פי החוק. חשוב להדגיש כי קיומו של פגם מסוג זה – למשל כתב יד לא אחיד, היעדר חתימה על הצוואה או חתימת עד אחד ולא שניים (במקרה של צוואה בפני עדים) – עלול להעיד על פגם מהותי.

* אי כשירות – כשישנו חשד שעורך הצוואה לא היה כשיר, מבחינה מנטלית, לעשות זאת. במצב כזה נדרשת חוות דעת רפואית לגבי היעדר אותה צלילות דעת הכרחית של עורך הצוואה במועד החתימה על המסמך.

* מעורבות פסולה – חל איסור חמור על מעורבות בעריכת צוואה מצד אנשים המוזכרים בה ונהנים ממנה. מעורבות אסורה יכולה להיות אפילו נוכחות לצד עורך הצוואה בעת כתיבתה, הסעתו של האדם לעורך דין שינסח עבורו צוואה, התערבות בניסוח ואפילו חתימה כעד (במקרה של צוואה בפני עדים).

* איום / לחץ – באופן טבעי כל צוואה שנערכה תחת איום, או הפעלת לחץ, עלולה שלא לשקף באמת את רצונו של האדם, ולכן במקרים אלה יש היתכנות של ממש לפסילת הצוואה – על בסיס הגשת התנגדות מנומקת בליווי הכוחות, רצוי מאוד בעזרת עורך דין שזוהי מומחיותו.

זמינות גבוהה ויושרה מלאה

משרד עו"ד שפירא בוטרמן מתנהל מתוך יושרה מלאה, ועל כן נמליץ לכם על הגשת התנגדות לצוואה רק כשיש היתכנות ממשית לכך. השירות ניתן בזמינות גבוהה, שכן החוק מאפשר הגשת התנגדות למתן צו קיום צוואה רק במשך 14 ימים ממועד פרסום הגשת הבקשה לקיום הצוואה (לאחר מכן ניתן לפעול באפיק אחר והוא ביטול הצוואה). הייעוץ והטיפול במקרים אלה נעשה ברגישות המתבקשת ונשען על ניסיון מצטבר של עשרות שנים.

דילוג לתוכן