הקמת מיזם עם מכר ואז פתחת חברה דומה? זהירות – בית המשפט נגדך

ב-2016, שני חברים הקימו חברה בשם אמפאריקל הייר.
מטרת החברה הייתה  לפתתח מערכת השמה חכמה עבור חברות שמגייסות עובדים.
בשנת 2017, הנתבע החליט להקים חברה חדשה בשם אמפיריקל הייר 2.
התובע טוען שנתבע הפר את הסכם השותפות שלהם כשהקים את אמפיריקל הייר 2, כי זה היה בה על חשבון הזדמנויות עסקיות של אמפאריקל הייר.

בית המשפט קיבל את טענת התובע.

בית המשפט קבע שהתבוע היה מודע לכך שאמפאריקל הייר עבדה על פיתוח מערכת השמה חכמה,
ושהוא הקים את אמפיריקל הייר 2 כדי לנצל את העבודה הזו ואף כי זה גרם לאמפאריקל הייר לאבד לקוחות פוטנציאליים.

בית המשפט פסק לתובע פיצוי של 100,000 שקל. בית המשפט גם הורה לנתבע לשלם חלק מעלויות המשפט.

פסק הדין מציב מספר אבני דרך חשובות בנושא חובות האמון של נושאי משרה בחברה. ראשית, פסק הדין קובע שנושאי משרה מחויבים להימנע מהתחרות עם החברה.

שנית, פסק הדין קובע שנושאי משרה מחויבים להימנע מניצול הזדמנויות עסקיות של החברה לטובתם האישית.

שלישית, פסק הדין קובע שנושאי משרה מחויבים לפעול לטובת החברה ובעלי המניות שלה, ולא לטובתם האישית.

פסק דין זה נקבע למרות שלא נחתם הסכם מייסדים בין הצדדים ואף שהיה דין ודברים בין המייסדים איך לפרק את השותפות.

דילוג לתוכן