הפרשות לפנסיה וביטוח לאומי מידע למועסקים

הפרשה לפנסיה וביטוח לאומי

חובת ביטוח פנסיוני לעובדים:

כל עובד שמלאו לו 21 ועובדת שמלאו לה 20 זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני:

קרן פנסיה –  מציעה מספר מסלולים של חיסכון פנסיוני עם ביטוח למקרה של מוות / נכות.

קופת גמל – קופת גמל היא תוכנית חסכון לטווח ארוך או בינוני.

ביטוח מנהלים – אפיק חיסכון פנסיוני המיועד לתשלום פנסיה בהגיע החוסך לגיל פרישה.

החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5%, מתוכן 6% על חשבון העובד והיתר על חשבון המעסיק.

ישנם עובדים, כמו עובדי שירות המדינה, הזכאים לשיעורי הפרשות גבוהים יותר.

דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר:
עובדים שכירים מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי מדי חודש, המבוצע על-ידי המעסיק, כאשר חלקו מנוכה מתוך שכר העובד.

דילוג לתוכן