העובד השאיר עשרות אלפי ש"ח שקבל מהספקים במשאית והלך לישון – מי ישא בנזק?

מהם זכויות המעסיק כאשר עובד מתרשל ונגנב ממנו

סכום כסף גדול אות וקבל בגין הסחורה שסיפק ושהיה עליו להעביר למעסיק?

א' התקבל לעבוד כנהג לשיווק המוצרים של המעסיק,

במסגרת זו הוא היה מוסר סחורה ללקוחות

והם הפקידו בידיו אלפי שקלים כל אחד,

כדי שיעביר אותם למעסיק שלו – בעלי הסחורה.

מאחר והיה מסיים את יום העבודה מאוחר,

היה מקובל שבסוף מסלול חלוקת המוצרים הוא חוזר לביתו

ורק למחרת מגיע למשרדי המעסיק,

מעביר להם את כספי הפדיון שגבה ויוצא ליום עבודה חדש.

לאחר מספר חודשים

א' כבר לא הקפיד להוציא את הכסף מתוך רכבו,

ואכן יום אחד

כשנכנס לרכב בבוקר,

גילה שבלילה בעת שישן

פרצו למשאית וגנבו עשרות אלפי ש"ח

בסך מצטבר של כ55,000 ש"ח.

כשהגיע למשרדי המעסיק, וסיפר מה שקרה,

הוא הוזמן מיד לבירור בסופו נקבע כי התרשל קשות

פעל בניגוד לנהלים וחוזה העבודה עימו

והוא פוטר במיידית,

תוך קיזוז כל הזכויות המגיעות לו בגין סיום העבודה

מתוך הסכום שנגנב ממנו,

ולפיכך אף לא קבל משכורת אחרונה או תמורת הודעה מוקדמת.

האם המעסיק נהג כשורה?

לאחרונה פסק בית  הדין לעבודה בירושלים

כי על אף התרשלות העובד בכך

שהשאיר הכסף שקבל מלקוחות החברה

בסך כ55,000 ש"ח ברכבו,

במשך זמן ממושך

הרי שלמעסיק אשם תורם לאירוע החמור

כיון שלא קבע נהלים מוסדרים

כיצד עליו לשמור על הכסף (לאחר שעות העבודה)

או להעבירו אליה בסוף יום העבודה,

על אף השעה המאוחרת.

עם זאת נקבע שעל העובד להשיב את מחצית הסכום.

"אנו סבורים, כי  הטלת פיצוי כספי על עובד,

שהפר את חוזה העבודה כתוצאה  מרשלנותו,

צריכה להיעשות בזהירות ותוך כדי התחשבות בכך,

שפעולה מוטעית  שנעשתה בתום לב–

במסגרת יישום הסכם עבודה – היא חלק מסיכון,

שהמעביד צריך להיערך לקראתו במסגרת הפעלת עסקו.

זאת, בין בדרך של רכישת פוליסת
ביטוח ובין על ידי נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים.

לפיכך גם כאשר מחויב עובד
בנזקי המעביד, שבוצעו על ידו אגב עבודתו,

אין להסיק, כי בית הדין יחייב
אותו לשאת במלוא נזקו של המעביד".

 

גם אצלכם העובדים גובים כספים מהלקוחות. ואמורים להעביר אותם אליכם ?

המלצה חמה ממני – היא לחדד את הנוהל במיידי.

להעלותו על הכתב ולתעד את ההדרכה הנעשית לעובדים בענין.

תוציאו הנחיות מסודרות בדבר הצורך להגיע למשרדי החברה ולהפקיד את הכסף.

רק אם אין ברירה – ומרחק הנסיעה יקשה על העובד-

ואין גם גורם מקצועי שיכול לקחת את הכספים מהמובייל-

תסכימו שהעובד ישאר עם הכסף עוד לילה אך זאת רק בתנאי

שתוציא נוהל עבודה מסודר לגבי האופן והמקום

שעל העובד לשמור על הכסף לאחר שעות העבודה.

ואולי אף תעשו מאמץ ותקנו לעובד כספת לשמור על הכסף בביתו.

ואגב, פיטורי העובד המתרשל

לדעת בית הדין, מזכים אותו בהודעה מוקדמת…

ולא מהווים עילה לפיטורים מיידיים.

נתקלתם  מקרה שבו העובד התרשל ונגרם נזק כלכלי משמעותי?

רוצים לבחון מהם הזכויות שלכם כמעסיק למול כך?

מוזמנים לפנות לטלפון 0503121991 ונשמח לסייע לכם.

סע"ש 64505-06-21 קנקון מוצרים בע"מ נ' פארס
דילוג לתוכן