ההנחיות העדכניות לגבי הפעלת עסק וניהול עובדים בזמן משבר הקורונה

משבר הקורונה – ההנחיות לגבי הפעלת העסק וההוראה לצמצם את מספר העובדים:

על מה חתם ראש הממשלה במוצ"ש האחרון?[1] במסגרת תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020

ננסה לעשות לכם סדר ונפשט את הדברים.

בסעיף 2(א) לתקנות נקבע כי "במקום עבודה לא ישהו יותר מ-10 עובדים או 30% ממצבת העובדים לפי הגבוה מביניהם."

התקנות מחריגות מהוראה זו מעסיקים שונים – רובם ציבוריים בהם נקבעו אחוזים גבוהים יותר של נוכחים. מאחר ומדובר במעסיק ציבורי לא נתייחס אליו בשלב זה.

בנוסף נקבע בתקנות כי מקום עבודה בו עוסקים בעבודות בינוי או בעבודות תשתית, שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור על פי ההגדרה, רשאים להיות 100% מהעובדים (סעיף 2(ג)(1))

וכן לגבי מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד ביום המנוחה השבועי (היתר שניתן אם שוכנע שהפסקת העבודה עלולה לפגוע בהגנת המדינה או בבטחון הגוף או הרכוש, או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם חיוניים לציבור או לחלק ממנו.( – כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה לגבי מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% ממצבת העובדים לפי הגבוה מביניהם.[2] (סעיף 2(ג)(2)).

האיסור חל הן על המעסיק והן על העובד, ומטיל קנס על המעסיק בשיעור של 14,400 ₪ או מאסר של חצי שנה[3].

עם זאת, התקנות מחריגות מספר עסקים מתחולתו:[4]

(1)אם מדובר במפעל למתן שירותים קיומיים, – או

(2) במקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת ובלבד שצמצם את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית.

התוספת כוללת רשימה ארוכה מאד של סוגי עסקים – נציין כאן את העיקרים שבהם, אך ראוי לעיין בצו לגבי כל עסק ועסק.

תאגידים בנקאיים כולל סולקים, מפעילי מכונות אוטומטיות לביצוע פעולות באשראי , חברות ביטוח, מפעילי רשיונות לחשמל, גז, נפט וגפ"מ, אספקת מים, וחשמל.

עסקים לייצור, אריזה, הובלה, שיווק, הפצה ומכירה קמעונאית וסיטונאית של מוצרי מזון ומשקאות, טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים.

שירותי בריאות, אופטיקה, פארמה, כולל מכוני אופטיקה. ועמותות חסד בענייני בריאות.

שירותי ניהול ופיקוח על הבניה.

ייצוג נישומים מול רשות המיסים.

אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת, ושל בנק ישראל, כולל שירותי הובלה והיסעים לעובדים, והדפסה.

כאמור אין זו רשימה הממצה את כל הגופים ויש לעיין בתקנות.

כמו כן, מכוח סעיף 3ג לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020 – נאסר על פעילות של העסקים הבאים[5]:

 • קניון – למעט מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון.
 • דיסקוטק, בר, פאב, בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון. (למעט מכירת אוכל מוכן ללקיחה ואכילה מחוץ למקום).
 • (ג)        אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בתי מרחץ, בתי קולנוע, תיאטראות, מוסדות תרבות – כולל ספרייה ומוזיאון, פארק שעשועים, לונה פארק, מקומות לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי ואתרי מורשת וכן אתרים לאומיים ואתרי הנצחה.
 • עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם – המוגדרים כדלקמן[6]:
 • טיפול להרחקת שיער
 • טיפול יופי וקוסמטיקה,
 •  פדיקור ומניקור
 • מספרה
 • עשיית כתובות קעקע
 •  ניקוב חורים לצורך ענידת תכשיטים
 • סאונה
 • עיסוי .

הווה אומר – העסקים הללו נסגרו לחלוטין, ואינם פועלים כלל.

בנוסף, על פי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), תש"פ – 2020, נסגרו כל מוסדות החינוך, מעונות היום ומשפחתונים, ישיבות וכוללים ופנימיות (למעט אילו שקיבלו היתר מיוחד), וכן הופסקו כל הפעילות במסגרות החינוך הבלתי פורמלי.

הכללים החלים על עסקים ומקומות עבודה פתוחים:

בעסקים הפתוחים למכירת מזון, בתי מרקחת מוצרי הגיינה וכד' – על מחזיק המקום להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטר בין האנשים לרבות בתורים, ועל כן עליו לווסת את כניסת המבקרים[7].

בנוסף– על המעסיק או המחזיק במקום לסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שיש בו תור, ועליו למנוע צפיפות של אנשים במקום אחד ולווסת את כניסת המבקרים[8].

בחנויות אחרות שאינן בקניון (שכאמור סגור) – הרי שבנוסף לחובה להקפיד על 2 מטר מרחק בין האנשים והעובדים, ולמנוע צפיפות במקום אחד, הרי שאסור להכניס יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.[9]

במקום העבודה -על המעסיק לשמור על מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם.[10]

העונש על הפרת ההוראה הוא על מפעיל המקום או העסק או בעל ההיתר לעסק ועומד על מאסר חצי שנה או קנס בשיעור של 14,400 ₪.[11]

משרד הבריאות ממליץ לשמור גם על הכללים הבאים במקום העבודה:

 • על כל עובד למדוד חום טרם היציאה לעבודה. במידה ויש חום או סימני תחלואה נשימתית אין להגיע לעבודה ויש להקפיד על כללי הבידוד בבית. מומלץ לקיים טבלת רישום של חום (מדידה בבוקר ובערב).
 • יש להקפיד על קיום מרחק של 2 מטרים לפחות בין העובדים בכל המקומות בהם העובדים נמצאים.
 • יש לרחוץ ידיים בכניסה וביציאה לעבודה, וכן אחת ל-3 שעות לכל היותר.
 • יש להשתדל ככל הניתן שלא לגעת באף ובפה, ולרחוץ ידיים לאחר מגע מסוג זה.
 • יש לפזר טישו או נייר טואלט בזמינות קרובה לכל העובדים.
 • להימנע מפתיחת דלתות עם הידיים.

ומה לגבי עובדים:

מאחר ועסקים רבים נסגרו לחלוטין, או שנקבע בצו כי מספר העובדים בהם יצומצם (עד 10 או 30%) ניתנת למעסיק האפשרות להעסיק את העובדים מרחוק, ואם זה בלתי אפשרי מבחינתו או מבחינת העובד, הוא יכול לשקול להוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום (להלן: חל"ת), או לפטר אותם, או לצמצם את היקף משרתם בהתאם לצרכיו ויכולותיו.

חל"ת

הוצאת עובד לחל"ת מחייבת הסכמה של העובד. ולכן על המעסיק לשוחח עם העובד ולתעד את השיחה – בטרם ישלח לו הודעה על יציאתו לחל"ת.

העובד רשאי להודיע למעסיק כי הוא רואה בהחלטה זו הרעה מוחשית בתנאי העבודה, וכי הוא מסרב לצאת לחל"ת ולכן דינו יהיה כמפוטר[12].

הוצאת עובד לחל"ת תזכה אותו בדמי אבטלה בתקופה זו.

נשים לפני לידה ואחריה, בהליכי אומנה, טיפולי פוריות או מקלט לנשים מוכות – שיש להן הגנה מפני פיטורים מכוח חוק עבודת נשים[13] – זכאיות להגנה זו גם כעת ולכן לא ניתן לפטר אותן או להוציאן לחל"ת בלי אישור הממונה על עבודת נשים.

כרגע אין הסדר חוקי לבקש אישור לגבי עובדות שחזרו מחופשת לידה.

ולכן אם הן לא יכולות להגיע לעבודה- החופשה על חשבונן, גם אם אין להן ימי חופשה צבורים. ואנו פועלים לתקן את המצב.

בתקופת החל"ת עובד אינו זכאי לדמי מחלה.

אולם אם יצא לחופשת מחלה קודם לחל"ת ועדין יש ברשותו ימי מחלה צבורים – הרי שעל פי סעיף 4א לחוק דמי מחלה – אסור לפטר אותו בתקופת המחלה, אך ניתן להוציאו לחל"ת בהסכמה.

מה מעמדו של עובד בבידוד?

אסור למעסיק לאפשר לעובד בבידוד להגיע למקום העבודה, גם האם העובד מבקש זאת[14].

כמו כן, אסור לפטר עובד בשל כך בלבד שהוא לא מגיע לעבודה בתקופת הבידוד[15] .

האם עסק שאין לו כרגע פעילות עקב המצב ומבקש לפטר עובדים, יכול לפטר עובד שנמצא בבידוד?

על פי סעיף 4א לחוק דמי מחלה לא ניתן לפטר עובד השוהה במחלה, למעט – אם הודעת הפיטורים על פי החוק ניתנה לפני שנעדר עקב המחלה, או שמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל, או שניתן צו פירוק, וכאשר מדובר על הפסקת פעילות שאינה זמנית.

מאחר ותקופת הבידוד נחשבת לימי מחלה לכאורה אסור לפטר את העובד. מנגד הוראה הזו יכולה ללמד שאין מניעה לפטר עובד בבידוד משיקולים אחרים שאינם קשורים לבידוד – כמו החלטה קודמת על סיום העבודה ו/או החלטה לפטר עובדים עקב המשבר הכלכלי שנוצר כעת .

חשוב להסביר לעובדים כי בזמן חל"ת המעסיק לא מפריש עבור העובדים לקרן הפנסיה – ועל העובד לבדוק עם הקרן מה עליו לעשות כדי שלא יאבד את הרצף הביטוחי.

הזכאות של עובד בחל"ת לדמי אבטלה, שאינה שווה ל-100% מהשכר של העובד, מותנית בתנאים – אמנם הממשלה הקלה וקבעה כי די בחצי שנת עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים, כדי להיות זכאי לדמי אבטלה, אך עדין יש מגבלות נוספות – כגון גיל (מעל גיל 20 ועד לגיל 67), וכן הגבלה על גובה השכר המבוטח.

צמצום היקף המשרה של העובד:

מעסיק יכול לשקול יחד עם העובד גם צמצום היקף המשרה של העובד – בהתאם לצרכי המעסיק והסכמת העובד.

החשש במקרה כזה הוא שאם בכל זאת יפטרו את העובד- הביטוח הלאומי לא יכיר בהפחתה בהיקף המשרה ובשכר כהפחתה זמנית וזה יפגע בזכותו של העובד לגבי דמי אבטלה לפי השכר שהיה לו לפני המשבר.

יתכן שבעתיד תצא הבהרה בענין.

פיטורים

מעסיק החפץ ו/או נדרש לפטר עובד חייב לעמוד בכל הכללים הקבועים בדין לשם כך, כולל עריכת שימוע כדין בלב פתוח ובנפש חפיצה.

ראוי לערוך את השימוע בעל פה. אולם בנסיבות הללו ניתן לחשוב גם על שימוע בכתב או באמצעים דיגיטליים של התקשרות מרחוק.

לא ניתן לפטר עובדים המוגנים על פי חוק עבודת נשים, ללא הסכמה ואישור של הממונה על עבודת נשים.

עובד מפוטר זכאי לדמי הודעה מוקדמת – אם כפדיון ואם במסגרת הדרישה כי יהיה נוכח בעבודה- ככל שהדבר אפשרי.

פיצויי פיטורים

מאז שנת 2008 מחויב המעסיק להפריש לעובד לקרן הפנסיה גם עבור פיצויי פיטורים.

פיצויי פיטורים מלאים מהווים 8.33% מהשכר החודשי. אולם על פי ההנחיות – המעסיק רשאי להפריש רק 6% מהשכר החודשי של העובד לצורך פיצויי פיטורים.

הכספים הללו הם חלק מקרן הפנסיה של העובד – אמנם ניתן – במקרים שנקבעו בחוק- למשוך אותם לפני הפרישה לפנסיה – אולם אם יעשו כן יאבד העובד חלק מאד משמעותי מהכסף שנחסך לו לעת זקנה והא מקטין בצורה משמעותי את הגמלה החודשית שלו, מעבר לנזק המיסויי המיידי.

כך שכל החלטה על משיכת כספי הפיצויים צריכה להעשות לאחר בדיקה מעמיקה של הענין וכמובן בחינה אם היא עומדת בהוראות החוק.

עובד שהופרש לו מידי חודש בחודשו מתחילת העסקתו 6% מהשכר עבור פיצויי פיטורים (בנוסף להפרשות עבור הפנסיה) יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בשיעור של 28% מהשכר האחרון עבור כל שנת עבודה. (בהנחה שהופרשו לו כל שנות עבודתו 6% מהשכר שהיה צריך להפריש). חשוב להציג מידע זה לעובד – כדי שיהיו בפניו כל הנתונים בטרם מקבל החלטה אם להתפטר בדין מפוטר או לצאת לחל"ת.

לגבי עובדים שעבדו לפני 2008 ללא הפרשות לקרן פנסיה – הרי שעל השנים הללו הם זכאים לשכר חודש אחרון מלא בגין כל שנת עבודה ובאופן יחסי לתקופה.

עובדים שעבדו לפני 2008 והפרישו להם לקרן פנסיה גם עבור פיצויי פיטורים אך לא חתמו איתם על סעיף 14 – יתכן ויהיו זכאים להשלמות מסויימות בגין אותם שנים, בגין הפרשי השכר על אותן השנים.

אסמכתאות:

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), תש"פ – 2020.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), תש"ף-2020.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף -2020.

תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)), תש"ף-2020

חוק דמי מחלה, תשל"ו -1976.

חוק עבודת נשים, תשי"ד -1954.

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג -1963.

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.


[1] מוצ"ש פרשת ויקהל פקודי. 21/3/2020 תחולה מ-8:00 בבוקר למחרת.

[2] סעיף 2(ג)(2)) לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020.

[3] סעיף 3 לתקנות לעייל.

[4] סעיף 2(י) לתקנות לעייל.

[5] חלקם מיום 15/3/20 וחלקם מיום 19/3/20.

[6] התוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013

[7] סעיף 3א(ג) לצו בריאות העם(נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הורת שעה) תש"ף-2020.

[8] תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות). התש"ף -2020 – סעיף 5.

[9] ה"ש 7 סעיף 5(ב)(3).

[10] סעיף 3א(ג)(3)) .

[11] ה"ש 7 סעיף 6 לתקנות.

[12] מכוח סעיף 11(א) לחוק פיצוי פיטורים, תשכ"ג- 1963

[13] מכוח סעיפים 9 ו-9א לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.

[14] סעיף 2 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), תש"ף-2020, שנקבע כבר בט' שבט תש"פ.

[15] סעיף 4 לצו לעייל.

דילוג לתוכן