האם הזכויות שלך קופחו על ידי המעסיק? אנחנו כאן על מנת להילחם על זכויותך!

בין אם הינך מועסק על ידי המזגר הציבורי או הפרטי למשררד עו”ד והנוטריון שפירא בוטרמן מעל 20 שנות ניסיון בייצוג עובדים אל מול מעסקים. למשרד הצלחות רבות הענקת סכומי פיצויים בעקבות פיטורין, אי הפרשה לפנסיה ועוד. 

יחסי עובד מעביד

שאלת קיומם של יחסי עובד מעביד אינה תלויה ברצון הצדדים, בהסכמות ביניהם או בחוזה עליו חתמו. מעמדו של אדם כעובד – הינו “סטטוס” – יציר כפיו של החוק והפסיקה. וזאת עקב התפיסה כי העובד הינו הצד החלש בהתקשרות ויש להגן עליו.

ישנם מבחנים שונים אשר בודקים האם מתקיים יחס עובד-מעביד.

חשוב לציין שקיום גם אם חוזה העסקה הוא פרילנסינג בלא מעט מקרים למבצע השירות מגיעים תנאים של עובד. 

מבחן ההשתלבות

השתלב בעסק המעסיק בפעולה הדרושה למהלך הרגיל של העסק. 

מבחן הקשר האישי

עמדת הכוח בעבודה, כפיפות, זמינות, משך היסחים ודאלה לימלוי מקום. 

מבחן כלי העזר

משקל אמצעי העזר ביחס להיקף העבודה

מבחן התמורה והמיסוי

חשבונית / תלוש, ביטוחים, מיסוי, שי לחג וכד’. חשוב – בסיס החישוב (זמן, תפוקה, אחוזי רווח) אינו רלוונטי

ההמחויות שלנו

פיטורים שלא כדין

במסגרת דיני העבודה ישנם כללים המגובים בפסיקי דין על התנהלות הליך פיטורים תקין. חלק מהתהליך כולל שימוע. על המעסיק לזמן את העובד לשימוע ולא רק להקשיב אלה לשמוע את צד העובד. ישנם מקרים בהם לא ניתן לפטר עובדים כמו הריון.

דוגמה להצלחת המשרד

ירושלים:11-21-31974 דורית אוחנה נ’ מועצה אזורית מטה יהודה ומשרד הפנים – סעד הצהרתי על
ביטול הפיטורים אכיפת יחסי עבודה ופיצויים בגין נזק ממוני ולא ממוני. בהסכם הסכם הפשרה שגובש
בהסכמה נדחתה טענת המדינה להשבה, ונקבעו הסדרי פרישה מיטיבים לעובדת בנוסף לפיצוי כספי
משמעותי.

פיצויים

פיצויים הם דבר המשתנה מאדם לאדם ומסטואציה לסיטואציה. ישנו הבבדל בין אם העובד התפטר או פוטר. הליך העזיבה תנאי ההסכם ועוד.

הפרשות לפנסייה

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק קובע שכלל העובדים השכירים במשק זכאים לפנסיה. הצו מחייב את המעסיקים להפריש את כספי הפנסיה לעובדים לפי מדרגות עד לגובה השכר הממוצע במשק. כמו כן מעסיק מחיוב להפריש לקרן פיצויי פיטורים של העובד. חובת הפרשת סכומים לביטוח פנסיוני חלה לגבי עובד שמלאו לו 21 שנה ולגבי עובדת שמלאו לה 20 שנה.

דוגמה להצלחת המשרד

ירושלים 27-15-11395 יפה הלברשטט נ’ מדינת ישראל – התביעה הייתה בגין זכות הנתבעת לפנסיה תקציבית או
לחלופין פיצוי על אי הפרשה לקרן הפנסיה הוסכם על פשרה: פיצויים בסך של כ- 511 אלף שקלים..

התעמרות בעבודה

האם המעסיק משפיל אותך בעבודה? מדברים עליך לא יפה? מזלזלים? משפילים? האשמות שווא והפצת שקרים? אסור למעסיק לפעול בצורה מטרידה, משפילה ו/או פוגעת בעובד. התעמרות יכולה להתרחש על ידי המעסיק או עמיתים לעבודה. חשוב לציין שהחוק הישראלי עדין איננו מגדיר מהי התעמרות בעבודה. יחד עם זאת, בתי הדין כן מתייחסים לחובת המעסיק לדאוג לסביבת עבודה מיטבית ונתן מספר פסיקות בנושא.

למה עוה"ד מרגלית בוטרמן?

מקצועיות

אחריות

יושרה

אמינות

עוה”ד מרגלית בוטרמן מביאה איתה לפני הכל אנושיות, יחס אבסולוטי ללקוח העומד לננגד עינייה. מעבר ליחס יוצא דופן והאכפתיוית הגברת בוטרמן מביאה עמה ניסיון של עשורים.

מרגלית מחזיקה בניסיון עשיר ובידע עצום בתחום דיני הרשויות המקומיות ודיני העבודה, עם התמחות מיוחדת במגזר הציבורי ובעלת חשיבה יצירתית ואסטרטגית, מה שמאפשר לה להגיע לפתרונות מקוריים עבור הלקוח.

לפני שהצטרפה למשרד, עבדה כ-21 שנים במגזר הציבורי במשרד הפנים ובעיריית ירושלים כממונה על תחום נבחרים וממונים בלשכה המשפטית במשרד הפנים, בנושאים הקשורים לנבחרים ולעובדים ברשויות מקומיות, בכל
העניינים הקשורים לעובדי משרד הפנים, (כולל משמעת) בעניינים הקשורים לחיוב אישי, ולביקורת ברשויות ולנושאים הקשורים
לתוכניות הבראה ברשויות המקומיות, ולבחירות ברשויות.

זכויות הבסיס שלכם

חוזה העסקה

על פי דין על המעסיק לשלוח לעובד הודעה בכתב על תנאי העבודה. או במילים אחרות הסכם עבודה. על הסכם העבודה להכיל מספר פרטים בניהם: תנאי שכר, תנאי העסקה, ימי חופשה ומחלה וכו’. טיפ: חשוב מאוד לוודא שכל מה שנאמר והובטח בעל פה מופיע בחוז העסקה. 

שכר מינימום ושעות עבודה

שכר המינימום לשעה לעובד במשאה מלאה הינו 29.12 ש”ח. שכר מינימום לעובד במשרה חלקית הינו 28.49 ש”ח. שעות העבודה החודשיות למשרה מלאה עומדות על 182 שעות חודשיות. 

הפרשה לפנסיה וביטוח לאומי

חובת המעסיק להפריש לקרן פנסיה וחלק מהביטוח לאומי. 

העדרות מהעבודה המזכה בשכר

שכר המינימום לשעה לעובד במשרה מלאה הינו 29.12 ש”ח. שכר מינימום לעובד במשרה חלקית הינו 28.49 ש”ח. שעות העבודה החודשיות למשרה מלאה עומדות על 182 שעות חודשיות. 

פריילנס או שכיר?

יש להבהיר כי במשפט העבודה — לא ההסכם הוא הקובע את מעמדו של
נותן השירות כעובד, אלא מהות היחסים בין הצדדים. אם בית הדין לעבודה ישתכנע כי למעשה מדובר בהתקשרות היוצרת
יחסי עובד מעסיק בין הצדדים — הרי שהמעסיק יהיה מחוייב לשלם לנותן
השירות בדיעבד את כל הזכויות שמגיעות לעובד מכוח החוק

זכויות נוספות מכוח החוק

דמי נסיעה, דמי הבראה, חופשה שנתית , דמי חגים. ישנו תגמול בגין עבודת לילה, שעות נוספות, יום מנוחה שבועי וכו’. 

חובות שיוויון

חובות השיוויון הנובעות מהוראות חוק ספציפיות כגון חוק שיוויון הזדמנויות
בעבודה וחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מגובלות, וכן מהוראות חוק יסוד כבוד
האדם וחירותו, חלים גם על המעסיק הפרטי.
מכוח חובה זו אסור לו שלא לקבל לעבודה משיקולים פסולים – כגון היותו
הורה, גבר או אשה, מצב רפואי עמדה פוליטית וכד’

שימוע לפני פיטורין

חשוב שכל שכיר ידע שאם המעסיק מחליט לפטר אותו ישנה דרך לעשות זאת. אם המעסיק אינו פועל על פי החוק העובד זכאי לפיצויים. על המעסיק לזמן את העובד לשימוע, על המעסיק ליידע את העובד סיבות השיבוע ולתת לו זמן להתכונן לשימוע. בזמן השיבוע חובת העמסיק לערוך פרוטוקול ולהקשיב לכל  טענות ותשובות העובד. על המעסיק לשקול את תשובות העובד לפני הוצאת מכתב פיטורים.

אין אני יודע אם נפגעו זכויותי?

חוזה העסקה:

האם יש לך חוזה? האם הוא תואם את מה שנאמר בעל פה ואת תלושי השכר והזכויות שלך? 

תלוש שכר:

תשלוש השכר משקף בפועל את מה שמעניק לך המעסיק ויכול לחשוף הם אכן התלוש משקף את חוזה העסקה. תלוש השכר משקף את הפנסיה, ביטוחים וזכויות. 

קרן פנסיה:

הקפידו לבדוק את חשבון קרן הפנסיה ולוודא שמתבצעות העברות בהתאם לתלוש השכר. 

יש לקחת בחשבון שדברים אלו אינם מבטיחים שהזכויות שלכם אכן מוגנות. אם יש לך חשד שהמעסיק מפר את ההסכם עבודה ביניכם יש להתייעץ עם עו”ד 

דילוג לתוכן