אישרה הכנסת בהצעה שנייה ושלישית הצעת חוק למוגנות התעסוקתית לאנשי ונשות משרתי המילואים.

דיני עבודה חרבות ברזל: עדכון בני/בנות זוג של אנשי המילואים

אתמול אישרה הכנסת בהצעה שנייה ושלישית הצעת חוק למוגנות התעסוקתית לאנשי ונשות משרתי המילואים.

החוק עוד לא פורסם, נשלח עדכון מסודר יותר לאחר פרסום החוק. אבל להן עיקרי הדברים בתחום דיני העבודה על פי הפרסומים:

איסור פיטורים או הוצאה לחל"ת של בת או בן הזוג של משרת מילואים בזמן שירות המילואים וכ-14 יום לאחר סיומם. ההגנה תינתן לבת או בן זוג של משרת עם ילד, למי שגויס בצו 8 או למי ששירת 21 יום לפחות.

איסור פגיעה בהיקף ההכנסה או המשרה של משרת המילואים עצמו בתקופת המילואים ו- 30 יום אחריה.

⁠בנות ובני זוג שהוצאו לפני העברת החוק לחל״ת ונמצאים בו כבר היום, מעסיקיהם ידרשו לפנות לוועדת התעסוקה על מנת לקבל היתר לכך.

דילוג לתוכן