אדם מבוגר בבית חולים שכניסת בת הזוג של נמנעה

בנותיו של חולה בטיפול נמרץ מנעו את כניסת זוגתו

לאחרונה תביעת אישה שלא הורשתה לבקר בן זוג מאושפז נדחתה!

אישה שהגיעה לבקר את בן זוגה המאושפז בטיפול נמרץ,

נדחתה על ידי הצוות הרפואי בטענה שבנותיו של החולה, המחזיקות בייפוי כוח מתמשך, אסרו עליה את הכניסה.

האישה, שהציגה את עצמה כרעייתו של החולה,

טענה כי בית החולים פגע בזכויותיה ופגע בכבודה. היא תבעה פיצויים של 30,000 שקל והוצאות משפט.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי בית החולים פעל בהתאם לרצונו של החולה ובנותיו.

הרשם הבכיר בנימין בן סימון ציין כי חוק זכויות החולה מחייב את בית החולים לכבד את רצונו של המטופל,

וכי במקרה זה, בנותיו של החולה, אשר צוידו בייפוי כוח מתמשך, הביעו את רצונו שלא לאפשר לאישה לבקרו.

בנוסף, בית המשפט קבע כי האישה הגיעה לבית החולים מחוץ לשעות הביקור שנקבעו במחלקה לטיפול נמרץ.

לסיכום, בית המשפט קבע כי לא נפל כל פגם בהתנהגות בית החולים והמאבטחים מטעמו, ודחה את התביעה.

האם אנו יכולים להיות בטוחים שאכן רצון החולה התקיים?

סביר שאם היה מעוניין בביקור זוגתו, היה מאפשר גם לה להיות מיופת כוח ולא רק לבנותיו.

יפוי כוח מתמשך הינו קריטי וחשוב על מנת לקיים בצורה בטוחה וחוקית את רצון מיפה הכוח. 

הרי שאם לא היה עורך את המסמך,

במקום להתמקד בטיפול האב,

היו המשפחה צריכים לבקש מינוי לאפוטרופוס,

ומה היה קורה אילו בת הזוג הייתה מבקשת להיות אפוטרופוס?

המשפחה הייתה בסכסוך ובלאגן הן בינם לבין עצמם והן עם האפוטרופוס 

שאולי בכלל היה בוחר למנות אדם חיצוני ונטרלי כביחול.

וזאת במקום להתמקד בטיפול האב.

לא סתם ישנה חשיבות עליונה בעריכת יפוי כוח מתמשך.

דילוג לתוכן