מבחן ההשתלבות - פרילנס או שכיר?

אני פרילנס או שכיר/ה? מבחן ההשתלבות

יש לזכור כי בטרם התקשרות עם ספק כלשהוא – ממומלץ לבדוק היטב האם תנאי ההסכם ואופי השירות יוצרים יחסי עובד מעסיק.

כיצד נדע אם מתקיימים יחסי עובד מעביד?

הבחינה מתבצעת לפי המבחן המעורב, כאשר המרכיב הדומיננטי והמועדף בו הוא מבחן ההשתלבות- השתלבות נותן השירות בעסק למקבל השירות, ביצוע עבודה במסגרת עסק עצמאי של העובד. בנוסף, נבחנים גם מבחנים נוספים: מבחן הקשר האישי, כפיפות, אספקת כלי עבודה, תלות כלכלית, אופן הצגת ההתקשרות בפני גורמים חיצוניים, לרבות מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי, בלעדיות הקשר, התמשכות הקשר, סדירות הקשר ורציפותו.

דילוג לתוכן