hagit

שכר ותנאים נלווים

נסקור בקצרה את חובותיו העיקריים של המעסיק כלפי עובדו– לאחר שנותן שירות הוגדר כ“עובד” של מקבל השירות – העובד יהיה זכאי לזכויות הבאות– גם אם

קרא עוד »

קיומם של יחסי עבודה

“עובד“- הינו אדם המעמיד את כוח העבודה שלו (זמנו מרצו וכשרונותיו ) תמורת שכר לזולת. נשמע פשוט? אך כלל לא. במקרים רבים נוצרים התקשרויות בין

קרא עוד »

המלצות

מצורפות המלצות לעו”ד מרגלית בוטרמן המלצה אסנת שושני המלצה דני רייף המלצה נתן בביוף המלצות

קרא עוד »
דילוג לתוכן