מחירים ומסלולים יפוי כוח מתמשך וצוואה

בסיס

יופי כוח מתמשך
3,200 ליחד
 • שיחת ייעוץ בזום
 • סירטון הדרכה למילוי הטפסים
 • שיחת ובדיקת המסמכים עם צוות המשרד
 • פגישה וחתימה על הטפסים עם כלל המיופים

אישי

יופי כוח מתמשך בליווי מלא
3,500 ליחד
 • שיחת ייעוץ בזום
 • ליווי מלא למילוי הטפסים ע"י צוות המשרד
 • שיחת ובדיקת המסמכים עם צוות המשרד
 • פגישה וחתימה על הטפסים עם כלל המיופים

גולד

יופי כוח מתמשך וצוואה
4,000 ליחד
 • שיחת ייעוץ בזום, בית הלקוח או המשרד
 • ליווי מלא למילוי הטפסים ע"י צוות המשרד
 • שיחת ובדיקת המסמכים עם עו"ד בוטרמן
 • פגישה וחתימה על הטפסים עם כלל המיופים
פופולרי

בסיס

יופי כוח מתמשך
5,200 לזוג
 • שיחת ייעוץ בזום
 • סירטון הדרכה למילוי הטפסים
 • שיחת ובדיקת המסמכים עם צוות המשרד
 • פגישה וחתימה על הטפסים עם כלל המיופים

אישי

יופי כוח מתמשך בליווי מלא
5,500 לזוג
 • שיחת ייעוץ בזום
 • ליווי מלא למילוי הטפסים ע"י צוות המשרד
 • שיחת ובדיקת המסמכים עם צוות המשרד
 • פגישה וחתימה על הטפסים עם כלל המיופים

גולד

יופי כוח מתמשך וצוואה
6,000 לזוג
 • שיחת ייעוץ בזום, בית הלקוח או המשרד
 • ליווי מלא למילוי הטפסים ע"י צוות המשרד
 • שיחת ובדיקת המסמכים עם עו"ד בוטרמן
 • פגישה וחתימה על הטפסים עם כלל המיופים
פופולרי
דילוג לתוכן